Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Návštěva knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Návštěva knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

0 comments

Pražská organizace SKIP ČR pořádala 25. 4. 2007 exkurzi do knihovny Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (ÚSD). Tato instituce sídlí ve Vlašské ulici č. 9 na Malé Straně v Praze 1. V barokním paláci bylo v minulosti sídlo Heyrovského polarografického ústavu a do roku 1990 Ústavu pro výzkum míru. ÚSD založil PhDr. V. Prečan, který se také stal jeho prvním ředitelem.

Cílem bylo vybudovat pracoviště pro nezávislý výzkum československých dějin v období 1938 - 1989. Hranice soudobých dějin jako vědního oboru se posouvá. Dnes tedy ústav zahrnuje období až do vstupu ČR do Evropské unie.

Ředitelem ÚSD je v současnosti PhDr. Vojtech Čelko, který nás při exkurzi do knihovny uvítal v rozkvetlé zahradě.

Knihovna je zaměřena k politickým, sociálním, hospodářským a kulturním dějinám České republiky, Československa a Slovenska. Pracují zde čtyři knihovnice vedené PhDr. Slavěnou Rohlíkovou. Ta byla naší milou průvodkyní.

Knihovna své služby poskytuje zejména hitorikům, publicistům, studentům a zahraničním bohemistům. Je to knihovna prezenční, spolupracuje s knihovnami v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Její fond tvoří 30 000 svazků. Obsahuje i tituly exilových nakladatelství a slovenské monografie a periodika. Noviny jsou převáděny na mikrofilmy.

Knihy jsou zpracovány v systému Aleph a jsou součástí souborného katalogu AV ČR. V dvouměsíčních intervalech je vydáván přehled přírůstků knih. Knihovna se také účastní projektu Jednotné informační brány.

Více informací naleznete na adrese http://www.usd.cas.cz/.

Začátek exkurze

Začátek exkurze

Kamenný společník exkurze

Kamenný společník exkurze

Pohled do zahrady

Pohled do zahrady

Uvítání

Uvítání

Interiér knihovny

Interiér knihovny

Autorkou fotografií je Danuše Vyorálková (Národní knihovna ČR).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEŠOUTOVÁ, Ivana a SEMECKÁ, Dagmar. Návštěva knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-12482. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12482

automaticky generované reklamy
registration login password