Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih

0 comments

Následující příspěvek si klade za cíl stručně představit webový systém National Academies Press (NAP, Vydavatelství národních akademií), který online zdarma nabízí přes tři tisíce titulů z nejrůznějších tematických oblastí a disponuje množstvím přidaných funkcí, jež uživateli usnadňují orientaci a práci v systému.

Vydavatelství National Academies Press bylo vytvořeno za účelem publikování zpráv vznikajících v organizaci National Academies (Národní akademie), která sdružuje tyto čtyři subjekty:

  • National Academy of Sciences (Národní akademie věd)
  • National Academy of Engineering (Národní strojírenská akademie)
  • Institute of Medicine (Ústav lékařství)
  • National Research Council (Národní vědecká rada)

NAP vydává přes dvě stě knih ročně, které pokrývají velké množství témat z oblasti vědy, strojírenství a zdravotnictví. K dispozici je pochopitelně katalog vydaných knih, a to ve verzi kompletní a ve verzi sezónní. Obě verze je přitom možno získat v elektronické podobě ve formátu PDF, na vyžádání však mohou být také doručeny pomocí klasické pošty v podobě papírové.

NAP rovněž nabízí zasílání informací o nových publikacích e-mailem (sekce Email Updates). Uživatel se za tím účelem musí nejprve zaregistrovat, přičemž tato registrace je velmi jednoduchá - spočívá pouze v uvedení e-mailové adresy. Dále si pak již z nabízených kategorií vybere ty, které jej přednostně zajímají, a svůj výběr potvrdí.

Možnosti prohlížení

Publikace jsou zařazovány do 26 kategorií, které jsou přehledně uvedeny v levém vertikálním menu. Kliknutím na příslušnou kategorii získá uživatel přehled třiceti nejnovějších publikací z dané kategorie (mezi novinky z kategorie Computer Science patří například publikace A Patent System for the 21st Century z roku 2004). V dolní části obrazovky je možno rozšířit výběr na všechny publikace z dané kategorie.

Záznam publikace obsahující základní bibliografické údaje je doplněn obrázkem obálky. Kliknutím na název nebo na obrázek se uživatel dostává k samotné publikaci, přesněji řečeno k informační stránce, kde jsou uvedeny možné způsoby získání dané knihy (ne u všech titulů jsou k dispozici totožné možnosti). Nabízeno je většinou objednání tištěné verze za úplatu, čtení knihy zdarma online ve formátu HTML, případně ve formátu PDF.

Jako velmi užitečnou bych hodnotila nabídku souvisejících odkazů (Related Links), která uživateli umožňuje získat informace o tematicky podobně zaměřených titulech (zejména volba Find More Like This Book). Související odkazy si lze zobrazit při prohlížení záznamu konkrétní publikace.

Možnosti vyhledávání

Zná-li uživatel ISBN hledaného titulu, může přímo na domovské stránce http://www.nap.edu zadat posledních šest číslic (případně písmene X z poslední kontrolní pozice) tohoto mezinárodního identifikátoru.

V případě, že ISBN nezná, lze využít vyhledávacího (v terminologii NAP vlastně objevovacího) stroje Discovery Engine (vyhledávací okénko je na domovské stránce umístěno v rámci horního horizontálního menu). Při využívání tohoto stroje je doporučeno začít nejprve s jednoduchými klíčovými slovy a oddělovat je čárkami. Výsledky je možno řadit abecedně podle názvu publikace nebo chronologicky sestupně. Vyhledávání lze omezit na publikace NAP nebo na webové dokumenty Národních akademií. Užitečnou pomůckou je také plnotextové vyhledávání v rámci jednotlivých publikací.

Při zobrazení záznamu konkrétní publikace rovněž lze pomocí funkce skrývající se pod odkazem Research Dashboard využít předdefinované dotazy k vyhledávání v rámci dané knihy, případně pomocí vyhledávačů na volném webu. Speciálním nástrojem je pak ReferenceFinder, který je na základě textu z externího zdroje, který uživatel zkopíruje do formuláře, schopen nalézt podobné texty. Původní text by měl být nejméně jednu stranu dlouhý, maximální délka je pak určena na cca osm stran. Text je využit k extrakci klíčových slov a k automatickému sestavení dotazu. Podobnými texty, které jsou uvedeným způsobem získány, mohou být jednak zprávy publikované NAP, jednak dokumenty nalezené vyhledávači na webu.

Celkové hodnocení

Webový systém National Academies Press bych celkově hodnotila velmi pozitivně. Zvláště bych zdůraznila přívětivé uživatelské rozhraní. Kladné hodnocení si zaslouží také nabídka elektronických verzí publikací ve dvou formátech, protože lze předpokládat, že preference jednotlivých uživatelů se vzájemně liší. Výrazná přidaná hodnota elektronických verzí knih navíc spočívá v tom, že je možno vyhledávat v jejich plných textech. A konečně bych ráda ocenila možnost propojení s vnějšími elektronickými zdroji formou zkopírování textu (akce ze strany uživatele) a vygenerování dotazu směřujícího k vyhledání podobných děl (akce ze strany systému).

Hodnocení systému:
Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 2 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-11773. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11773

automaticky generované reklamy
registration login password