Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Ondřej Fabián, Olga Biernátová)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Ondřej Fabián, Olga Biernátová)

0 comments
Autoři: 

Ondřej Fabián

Olga Biernátová s Ondřejem Fabiánem (oba z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně) představili Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Přednášející představili metody popularizace, které používají v univerzitní knihovně, jejímiž primárními uživateli jsou studenti a vyučující.

Knihovna se neustále snaží poznávat své uživatele, vytváří strategie, styl a hodnotí výsledky propagace. O. Biernátová sdělila, že je velkým odpůrcem šablon a stále stejných zpráv, proto v knihovně hledají a zkouší nová řešení. Osvědčuje se jim mj. sociální a guerillový maketing, nebojí se zamířit i do komerční oblasti, odkud lze také použít některé nástroje.

Jako univerzální propagační kanály používají univerzitní webové stránky (s nimiž nejsou moc spokojeni), informační obrazovky, umístěné ve všech budovách univerzity, a informační letáky pro nové studenty; v budoucnu plánují pracovat s videi.

Cílové skupiny jsou oslovovány mj. speciální e-mailovou konferencí pro pedagogy, která je pod kontrolou knihovníků (a která se osvědčila, vyučující na ni reagují), spolupráce probíhá i s jednotlivými složkami univerzity. Přednášející mj. pracuje jako terénní knihovník, pracuje individuálně s pedagogy, vidí okamžité výsledky, což považuje za nejúspěšnější propagační kanál. Pro studenty byl vytvořen profil na Facebooku a na Twitteru, využívá se plocha na počítačích v knihovně. Odbornou i širokou veřejnost oslovuje knihovna publikováním informací v běžných médií. O. Fabián doplnil ještě jeden významný propagační kanál, a to kurz informační výchovy, podpořený projektem z evropských fondů.

V další části představil O. Fabián filozofii práce knihovny. Snaží se preferovat kvalitu před kvantitou a zaměřují se spíš na vybranou cílovou skupinu - vyučující a doktorandy. Zdůraznil význam měření využití EIZ, díky čemuž zjistili, že po implementaci SFX a zprovoznění vzdáleného přístupu se v roce 2009 výrazně zvýšila využívanost EIZ (ve srovnání s rokem 2008). Jsou úspěšní i ve využívanosti elektronických knih, aktuálně byl zakoupen systém Metalib, jehož implementace podle předpokladů také podpoří využívanost EIZ.

Odpovědi na dotazy z pléna: marketing příliš nefunguje ve směru ke zřizovateli knihovny; do elektronické konference jsou zasílána krátká sdělení s odkazy (přibližně pět do měsíce), aby uživatelé nebyli zahlceni přemírou informací.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Ondřej Fabián, Olga Biernátová). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2022-08-14]. urn:nbn:cz:ik-13451. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13451

automaticky generované reklamy
registration login password