Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní referenční centrum (Antonín Malina)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Národní referenční centrum (Antonín Malina)

0 comments
Autoři: 

A. Malina představil Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), jehož je ředitelem, a systém lůžkové péče o pacienta DRG, který je v rámci pilotního projektu zaváděn od r. 1997 i v ČR. Pilotní projekt byl realizován IPVZ, v rámci projektu bylo zřízeno Národní referenční centrum (NRC) jako útvar IPVZ. Činnost NRC je založena na neziskovém principu, základními funkcemi NRC je implementace DRG, podpora lékové politiky, benchmarking, inf. podpora státní správy, sledování kvality zdravotní péče, edukační a poradenská činnost. NRC mj. připravuje tři konkrétní projekty: 1) podpora lékové politiky resortu zdravotnictví ČR; 2) informační podpora státní správy, krajů, nemocnic a zdravotních pojišťoven; 3) mezinárodní srovnání ukazatelů zdravotnických systémů. NRC zajišťuje řadu služeb pro různé instituce, např. pro zdravotní pojišťovny poskytuje NRC podklady a konzultace k financování lůžkové péče, analytické nástroje pro metodicky jednotné hodnocení kvality zdravotní péče, poradenství a analytické nástroje pro monitorování a optimalizaci zdravotní péče.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Národní referenční centrum (Antonín Malina). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11618. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11618

automaticky generované reklamy
registration login password