Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní knihovna ČR získala Gutenbergovu odpustkovou listinu z 15. století

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Národní knihovna ČR získala Gutenbergovu odpustkovou listinu z 15. století

0 comments

22. prosince 2005 uspořádala Národní knihovna ČR v Zrcadlové kapli Klementina tiskovou konferenci, na níž představila nový vzácný přírůstek do svého fondu – Gutenbergovu jedenatřicetiřádkovou odpustkovou listinu, která je datována rokem 1454. Národní knihovna ČR ji získala za částku 250 000 Kč od Biskupství plzeňského.

Konference proběhla za účasti kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, dále plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského a generálního vikáře plzeňské diecéze P. Adriana Pavla Zemka, O. Praem.

Odpustkovou listinu náhodně objevila v depozitáři knihovny františkánského kláštera v Chebu, která byla přestěhována do kláštera v Teplé a je ve správě Biskupství plzeňského, tamější knihovnice Mgr. Michaela Bäumlová. Tisk byl použit jako makulatura k podlepení přídeští.

Pro Gutenbergovu dobu byla kromě jiného charakteristická právě zvýšená poptávka po odpustcích, proto byly pergamenové formuláře odpustkových listin vyráběny ve velkých nákladech. Na formulářích bylo vyplňovány jméno dárce a datum a místo vystavení, po smrti příjemce se však stávaly bezcennými. Byly proto často využívány v knihvazačských dílnách jako makulatura a do dnešních dní se jich z původního několikatisícového nákladu podařilo objevit pouze velmi malou část – sama odpustková listina z chebského kláštera je padesátým objeveným dokumentem svého druhu.

Kromě ní má NK ČR ve svém fondu rovněž první list z Gutenbergovy Bible, jež byla pravděpodobně dokončena v letech 1454-1455. I tento list byl objeven na přídeští jiné knihy. Do počátku 19. století se ještě v knihovně v malostranském Nostickém paláci nacházel exemplář celé Gutenbergovy Bible, avšak záhadně se z knihovny ztratil a dnes patří Huntingtonově knihovně v San Marinu, o čemž se ostatně můžeme přesvědčit i prostřednictvím internetu.

Značná část z ceny, kterou NK ČR zaplatila za odpustkovou listinu, se stala prvním vkladem do Nadačního fondu DOMINANTY, který byl zřízen Biskupstvím plzeňským za účelem obnovy kulturního dědictví v západních Čechách. Spolupráce NK ČR a Biskupství plzeňského je tedy také dokladem možnosti spolupráce státních a církevních institucí.

M. Vlk na tiskové konferenci rovněž zdůraznil potřebu dobré spolupráce církve s archivy i knihovnami, které pojí společná starost o kulturní dědictví našeho národa.

V. Ježek také již v předstihu upozornil, že od 24. dubna 2006 se bude v NK ČR konat výstava, která připomene uplynutí 450 let od příchodu jezuitů do Prahy. Na výstavě budou k vidění oba listy z Gutenbergovy dílny, které nyní NK ČR vlastní. Podle M. Hejnové, ředitelky historických a hudebních fondů NK ČR, se v krátké době kromě restaurování odpustkové listiny chystá také její digitalizace.

Součástí tiskové konference bylo promítání krátkého filmu o odpustkové listině, zvláště o jejím transportu.

Kardinál M. Vlk, arcibiskup pražský

V. Ježek, ředitel NK ČR

M. Vlk, F. Radkovský a V. Ježek si za velké pozornosti médií prohlížejí Gutenbergovu odpustkovou listinu

Fotografie ukázky tisku je k dispozici na webu NK ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Národní knihovna ČR získala Gutenbergovu odpustkovou listinu z 15. století. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 1 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12008. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12008

automaticky generované reklamy