Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky : pět let zkušeností (Kateřina Langová, Jarmila Potomková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky : pět let zkušeností (Kateřina Langová, Jarmila Potomková)

0 comments
Autoři: 

Myšlenka pracoviště počítačové grafiky vznikla na LF UP v 2. polovině 90. let 20. století, základem se stalo zařízení Polaroid Digital Palette pro expozici barevných diapozitivů. Pracoviště bylo postupně vybaveno další technikou a také kvalifikovaným personálem, který poskytuje uživatelům komplexní grafické služby vč. školení. Od klasických diapozitivů se postupně přešlo k počítačovým prezentacím, pracoviště také začalo na základě potřeb uživatelů převádět do digitální podoby dokumenty různých formátů. Pro archivaci a vyhledávání dokumentů se používá systém PhotoImage. Využívanou službou pracoviště je grafická příprava posterů na základě podkladů od uživatele, provádí se také vyhledávání obrazové dokumentace na internetu (metastránky, obrazové databanky, specializované stránky, vyhledávání jednotlivých obrázků pomocí vyhledávacích služeb apod.). Další poměrně úspěšnou službou je školení uživatelů, pro tyto účely byly zřízeny i dvě počítačové učebny, vypracovány byly vzdělávací kurzy zaměřené na vyhledávání a kvalitu internetových biomedicínských informací, přípravu odborné prezentace v programu MS PowerPoint a skenování. Na závěr K. Langová zdůraznila nezastupitelnou význam obrazové dokumentace ve zdravotnictví, cílem pracoviště do budoucna je vytvoření internetové obrazové databanky. V rámci diskuse upozornění na nový systém obrazových informací: http://www.zdn.cz/kazuistiky.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky : pět let zkušeností (Kateřina Langová, Jarmila Potomková). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-03-22]. urn:nbn:cz:ik-11615. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11615

automaticky generované reklamy
registration login password