Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na ambasádách papír vystřídají bity

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Na ambasádách papír vystřídají bity

0 comments
Dokud odborné časopisy existovaly, objevovaly se v nich často nářky nad absencí programu vlády v oblasti zavádění moderních informačních technologií, a to nejen v souvislosti se Státním informačním systémem, resp. jí financovaných institucí. Nové "balení" české ekonomiky pochopitelně nevlilo optimismu do žil, leč nouze, jak známo, naučila i Dalibora housti.

Ministerstvo zahraničních věcí se v rámci úsporných opatření rozhodlo zrušit od příštího roku předplatné českého tisku našim diplomatickým misím, které budou napříště odkázány na elektronické verze - jinými slovy budou nuceni naučit se plavat v kyberprostoru takříkajíc "naostro". Na první pohled jde o drastický postup, jenž však nepostrádá logiku, i když pomineme finanční hledisko celého problému. Klasickými distribučními cestami se noviny a časopisy dostanou na česká zastupitelství až s týdenním zpožděním, což v případě produktu, jehož životnost se počítá maximálně na 24 hodin, jistě není výhodou. Navíc jde o základní zdroj informací o dění ve vlasti.

Potíže spojené s odvykáním se od papírové formy periodik jsou dostatečně vyváženy přednostmi, které v této souvislosti skýtá Internet. Tyto dokumenty jsou k dispozici týž den, kdy vyšly (samozřejmě, prodlevy se občas vyskytnou), non-stop a v podstatě v plném rozsahu a k tomu s vítanou retrospektivou. To vše za poplatky za připojení k Internetu. Hlavní celostátní listy, které by přicházely v úvahu (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Právo), jsou zpřístupněny přehledně a bez dlouhého čekání ve virtuální Trafice. Podobně je nabízena část vydání Týdne, ovšem poslední číslo Respekt nese datum 28. září 1997.

Pro ambasádu ve Washingtonu, D. C., která zřejmě jako jediný český zastupitelský úřad má vlastní webovskou prezentaci, nebude "překročení Rubikonu" představovat velký problém, ale co si počnou diplomaté v zemích, kde je Internet v plenkách? Někteří jsou připraveni si objednávat tisk soukromě. Za této situace přispěchal mluvčí ministerstva s pozbudivým prohlášením, že "drtivá většina diplomatických misí připojena k elektronické síti“. Doufám, že pouze nechlácholí nebo netrpí vizionářstvím.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Na ambasádách papír vystřídají bity. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 8 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-10120. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10120

automaticky generované reklamy