Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Modulární systém dodávání dokumentů (Bohdan Šmilauer, Pavel Vetešník)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Modulární systém dodávání dokumentů (Bohdan Šmilauer, Pavel Vetešník)

0 comments
Autoři: 

V ČR podle B. Šmilauera již existuje 8 služeb DDS, které by měly začít uvažovat o standardizaci a spolupráci. V rámci DDS lze identifikovat některé základní společné procesy. Na prvním místě stojí vyhledání dokumentu, které však není ještě součástí DDS. Po identifikaci dokumentu pomocí technologií OpenURL a SFX dochází k jeho objednání (resp. objednání kopie), digitalizaci a dodání kopie. B. Šmilauer podal přehled služeb DDS fungujících v ČR: Virtuální polytechnická knihovna (konsorcium 35 knihoven, http://www.vpk.cz), EDD ČVUT, DODO NK, VŠE – CERGE, e-PK (konsorcium 6 pedagogických knihoven), EDD SVK Hradec Králové, EODD TU-VŠB Ostrava, EDD 2. LF UK. Pokud má dojít ke spolupráci jednotlivých služeb, musí se řešit komunikativní formát pro výměnu dat mezi jednotlivými poskytovateli. P. Vetešník předložil praktické řešení komplexního systému DDS vyvinuté v STK. Zvolené řešení je univerzální z hlediska používaného souborného katalogu, fyzického uložení i technologické platformy. V systému jsou nastaveny různé uživatelské úrovně (běžný uživatel, knihovna, správce systému). Při práci se systémem uživatel využívá program DDS, který administruje objednávky a zároveň komunikuje s jednotlivými digitalizačními pracovišti. Uživatel zadává objednávku pomocí formuláře nebo pomocí OpenURL, ostatní procedury kromě informací o průběhu vyřizování objednávky jsou uživateli skryty. V systému jsou vyřešeny i platby. Možnost vyzkoušet práci se systémem je na adrese: http://www.stk.cz:7777/servlet1/dds.Mindex

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Modulární systém dodávání dokumentů (Bohdan Šmilauer, Pavel Vetešník). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-03-25]. urn:nbn:cz:ik-11596. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11596

automaticky generované reklamy
registration login password