Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minikonference o spolupráci knihoven a firem

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Minikonference o spolupráci knihoven a firem

0 comments

Dne 22. 9. 2004 se konala v areálu Univerzity Karlovy v Praze v Jinonicích minikonference "Odborné knihovny a informační střediska ve službách vědy, průmyslu a obchodu". Akci pořádal Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK ve spolupráci se sdružením InfoScience, Českou informační společností, Medistylem, Albertinou icome Praha, Albertinou data a TOVEK. Akce se zúčastnilo 70 lidí.

Před vlastním zahájením konference se konala snídaně s exprezidentem Evropské sekce Special Library Association (SLA), Neil Infieldem. Ten promluvil o poslání SLA a o nových úkolech, které si tato organizace klade. Těmi jsou především vzdělávání a propojování informačních profesionálů a knihovníků po celém světě. Zajímavá diskuse se rozběhla nejen o uvažované změně názvu organizace, ale především o smyslu jejího působení.

O zahájení vlastní konference se postaral taktéž Neil Infield společně se Stanislavem Kalkusem. Poté se slova ujal ředitel STK Martin Svoboda, který shrnul možnosti, cesty a problémy knihoven v dnešním digitálním prostředí, pod heslem "možnosti jsou úžasné, nesmí se však promarnit". Poté Tomáš Vejlupek představil produkty firmy TOVEK s možnostmi transformace dostupných informací na využitelné znalosti.

Po přestávce vystoupil tandem Vladimír Karen a Jiří Kadleček z Albertiny icome Praha následovaný Jaroslavem Horkým z Medistylu. Všichni tři se věnovali rozličným možnostem a informačním zdrojům pro podnikání i sféru výzkumu, přičemž se dotkli i tématu patentů, které následně rozvedli další dva přednášející, Dobroslav Pičman, z Úřadu průmyslového vlastnictví a Bohumil Boček z Medistylu.

V závěru představil Miloslav Nič z VŠCHT nový obor "Informatika a chemie". Jako motto nově vzniklého oboru uvedl Masarykův výrok, že člověk má být všeobecným vzdělancem a zároveň odborníkem v určitém oboru.

Celá akce proběhla v příjemné uvolněné atmosféře, o moderování se postaral ředitel ÚISK Richard Papík. Prezentace přednášejících budou zpřístupněny do konce příštího týdne.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOČKOVÁ, Martina. Minikonference o spolupráci knihoven a firem. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 10 [cit. 2023-01-28]. urn:nbn:cz:ik-11707. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11707

automaticky generované reklamy