Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Microsoft a jeho nečisté obchodní praktiky

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Microsoft a jeho nečisté obchodní praktiky

0 comments
Autoři: 
Poslední dobou se rozvířila velká polemika o firmě Microsoft (dále jen MS) a jejích obchodních praktikách. Pokusil bych se shrnout, o co jde, a nastínit se na možné scénáře dalšího vývoje tohoto případu. Když už budu psát o MS, tak se podívám i na jejich nový Internet Explorer 4.0 (dále jen IE4).

Žaloba podána

Dne 5. prosince proběhne první soudní stání, ve kterém se bude MS bránit proti nařčení z nekalých obchodních praktik a ve kterém mu hrozí trest až 1 milion US$ denně po dobu, kdy bude dodávat IE zdarma se svými operačními systémy. V této žalobě ale nejde zdaleka jen o IE a o to, že je dodáván zdarma. Jde především o to, zda MS bude jediným (tedy monopolním) výrobcem a dodavatelem programů na prohlížení obsahu Internetu. Z toho pak vyplývají scénáře dalšího možného vývoje.

MS dominantní

Začnu nejprve tou horší možností. Někteří lidé raději slyší horší možnost jako první, aby měli z celkové zprávy lepší pocit. Tak tedy pokud se MS povede stát se jediným výrobcem prohlížečů Internetu, tj. zničit jejich největšího konkurenta na tomto poli Netscape (NS), můžeme se kvalifikovaně domnívat, že se bude dít následující. Když říkám kvalifikovaně domnívat, myslím tím, můžeme usuzovat z minulého a současného chování MS.

MS upraví svůj prohlížeč tak, aby dobře fungoval jenom s jejich servery (technicky je to otázka pár minut). Tím si zajistí ve velmi krátké době dominantní pozici na poli serverů poskytujících informace na Internetu (především WWW serverů). S touto strategií v podstatě začal již dnes. Současná verze IE4 neukládá data přijatá z WWW serverů Apache do své vyrovnávací paměti, kterou má na disku. Z toho plyne: pokud máte pomalejší připojení, budou se vám jevit servery, které používají software Apache, jako výrazně pomalejší (kanály jsou vám úplně na nic). Vždy, kdy se podíváte na daný dokument, bude přenášen ze serveru, místo použití kopie z lokálního disku, což je mnohem rychlejší. Navíc tuto chybu nehodlá odstranit dříve než v další verzi IE, tedy v IE5.0 (viz Svět Namodro).

Když se na to podíváte podrobněji a znáte souvislosti, vidíte jedno. Apache je nejrozšířenější WWW server na světě. Má 44,74 % podíl, na druhém místě je MS IIS (Internet Information Server) s 18,08 % (převzato z News on Net).

Z toho mi plyne, že se MS nekalou soutěží snaží získat dominantní postavení na trhu WWW serverů (programů pro WWW servery). Jelikož tyto programy fungují pouze na operačních systémech firmy MS, tlačí tím na prodej svých operačních systémů.

Teď se dostáváme k jádru věci. Myslím, že to je hlavní důvod, proč se bude konat soud. Pokud by se to stalo, v podstatě celá "vyspělá" část světa, která je závislá na počítačových technologiích, by se stala závislou na MS. V této době by totiž platilo počítač = MS software.

Být závislý na komkoliv, jistě sami uznáte, není nic příjemného. Obzvláště pro lidi, kteří mají rádi svobodu. Proto se americká vláda začala bránit a proto jí v tom velká část veřejnosti a značná část počítačového průmyslu podporuje. Z naznačeného totiž vyplývá, že takovéto dominantní postavení je nebezpečné jak pro společnost, tak i pro politické zřízení. Toto nebezpečí je obzvláště velké v případě informačních technologií. Jak již plyne z výrazu informační technologie, jde tu o informace a informace jsou jednou z nejdůležitějších součástí demokracie.

Nyní se podívám na druhou možnost. Tedy možnost, že se podaří zabránit dominantnímu postavení MS.

Okleštěný MS

Pokud se povede MS omezit v jeho aktivitách, bude vše v pořádku. Jak by se to mohlo povést, není tak jasné. Pravděpodobně půjde o administrativně finanční opatření. O tom, že to nebude jednoduché nikdo nepochybuje. Udělat je to potřeba. Doufejme, že se to americké vládě podaří. Má s podobnými věcmi už několik zkušeností. Podařilo se jí rozbít telekomunikačního giganta AT&T.

Proto můžeme jen doufat, že se to povede i v případě MS. Pokud ne, chce se mi zvolat, i když nejsem věřící, "Bůh nás chraň".

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUDEK, Aleš. Microsoft a jeho nečisté obchodní praktiky. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 8 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-10122. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10122

automaticky generované reklamy
registration login password