Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Metadata, sémantika a sémantický web (Vilém Sklenák)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Metadata, sémantika a sémantický web (Vilém Sklenák)

1 comments
Autoři: 

Ing. Sklenák (VŠE, Praha) nejprve naznačil možné chápání termínu „metadata“. Zdůraznil, že metadata jsou metadaty jenom z určitého pohledu (záleží tedy na způsobu jejich použití). Problematická je také klasifikace metadat. Z hlediska úrovně abstrakce popisu obsahu je vhodné metadata členit na syntaktická, strukturální, sémantická a konečně na ontologie jako nejvyšší formu metadat a také klíčovou komponentu sémantického webu. Uživatelem webu nemusí být jenom člověk, ale také stroj. Webové služby se stanou prostřednictvím tzv. agentů aktivními. Sémantika může být nahlížena jako implicitní, neformální a formální. Formální sémantika umožňuje přímé strojové zpracování. Hierarchie značkovacích jazyků je již poměrně standardizovaná, problémem je absence sémantických metadat. Autor v souvislosti s metadaty hovoří také o jejich dolování. Použití ontologií je ve srovnání s klíčovými slovy umožňuje větší efektivitu vyhledávání zejména při obecných dotazech (ve vyhledavačích převažují nad specifickými dotazy).

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Metadata, sémantika a sémantický web (Vilém Sklenák). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-02-22]. urn:nbn:cz:ik-11610. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11610

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

registration login password