Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Městská knihovna po roce od znovuotevření

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Městská knihovna po roce od znovuotevření

0 comments
Vzhledem k tomu, že názory redakce Ikaros a ředitelky ÚK MKP na provoz Ústřední knihovny MKP jsou zcela protichůdné, rozhodli jsme se zveřejnit dva pohledy na tuto instituci.
Od vydání článku o otevření Ústřední knihovny MKP již uplynul rok. V ÚK MKP se mnoho změnilo, zda k lepšímu či k horšímu, nechť posoudí její uživatelé. Pro mimopražské čtenáře Ikara nabízíme několik žánrových obrázků ze života knihovny.

Po roce činnosti má Ústřední knihovna více než 40 tisíc čtenářů, z čehož 42 % jsou lidé mezi 19-30 lety, denně uskuteční průměrně 3 733 absenčních výpůjček (427 za hodinu.), ÚK MKP denně navštíví průměrně 2 016 čtenářů.

Interier knihovnyNa podzim roku 1998 byla učiněna základní technologická změna (jiný operační systém serveru, jiná verze databázového stroje), kterou se výrazně zlepšila stabilita celého systému. Redakce Ikara, ovlivněna předmětem "Knihovnické systémy" na ÚISK, stále vede spory o jeho vhodnosti, zvláště co se týká vyhledávání, které je umožněno jen v celé databázi, nikoliv v jednotlivých polích. Čtenáři jsou se systémem, zdá se, spokojeni, od září MKP počítá s kurzy práce s Koniášem.

Nutné bylo zvýšit počet zaměstnanců, neboť původní předpoklady vycházely ze zkušeností v neautomatizovaném provozu, z teorií neprověřeného funkčního modelu provozu automatizované Ústřední knihovny. Další změnou je úprava pracovní doby od února 1999, prodloužení denní výpůjční doby o hodinu a uzavření knihovny v pondělí, které má umožnit prostor pro práci s fondem. O tom, zda to bylo šťastné řešení, by se dalo dlouze polemizovat, vedení knihovny je o tom přesvědčeno, avšak v úterý je díky tomu knihovna přetížená a dle mého názoru nepoužitelná.

Interier knihovny

Některé snahy o zlepšení služeb však naráží na nepochopení památkářů. Budova je památkově chráněná, proto musí být každý zásah do interiéru konzultován s příslušnou institucí, i pokud se jedná o zásah, který by interiér skutečně nenarušil (umístění nástěnky, počítače...). Knihovna uvažuje o rozšíření oddělení vracení knih, kde dochází ve špičkách k frontám. Předem se však obává odmítnutí ze strany památkářů. Knihovna neuvažuje o přechodu na vracení knih bez obsluhy, neb se obává jak poškození svazků, tak možnosti neoprávněné manipulace s údaji o čtenářích, ke kterým jinak všichni knihovníci přístup nemají.

Automatizováním provozu Ústřední knihovny automatizace MKP neskončila: 23. 3. byl zprovozněn automatizovaný provoz v pobočce ve Školské ulici. Výhledově se počítá s přechodem na automatizovaný provoz i v ostatních pobočkách.

Avšak nejen moderními technologiemi živ je člověk. Ze "starých časů" přetrvaly bibliobusy, dnes má MKP dvě trasy v oblastech, kde nejsou pobočky (Michle - Kačerov - Homolka - Jinonice - Měcholupy a Roztyly - Košík - Čimice - Lhotka - Ruzyně). O stálé oblibě svědčí cca 1 367 nově zapsaných čtenářů (26 % nárůst) a 12 660 návštěvníků (30 % nárůst).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Městská knihovna po roce od znovuotevření. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 4 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-10321. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10321

automaticky generované reklamy
registration login password