Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mediatéka Francouzského institutu v Praze právě zahájila první službu digitálních výpůjček v České republice

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Mediatéka Francouzského institutu v Praze právě zahájila první službu digitálních výpůjček v České republice

0 comments
Autoři: 

Mediatéka Francouzského institutu v Praze založená v roce 1920 věrna své bohaté historii, svému poslání a v souladu s posledním technologickým vývojem právě zpřístupnila Bibliomédias®, novou službu digitálních výpůjček, která otevírá přímo na místě nebo na vzdálenost přístup k více než 300 000 hudebních záznamů, audioknih, filmů a partitur.

Myšlenka na tuto novou službu pro knihovny se zrodila před několika lety ve Spojených státech a v Kanadě. Ve Francii se příležitost před třemi lety chopil Cyril Darmon, ředitel společnosti Bibliomédias, sám hudebník, který chtěl tímto způsobem předejít předpovídanému ústupu kompaktních disků.

V době, kdy se digitalizace jeví jako nezbytnost, usoudili, že i knihovny by měly rozšířit svou nabídku veřejných služeb a přizpůsobit se tak všeobecnému vývoji (nárůst pirátských kopií a jejich neblahý vliv na vydávání CD a v budoucnu i na další odvětví). Energie vynaložená veřejnou správou posílila tuto mladou společnost, jejímiž členy jsou i hudebníci, při hledání východiska. Tak se zrodila první služba digitálních výpůjček Bibliomédias.

Digitální výpůjčka je nový kulturní postup, který spočívá v poskytování digitálních samodestrukčních zdrojů knihovnám ke konzultaci a ke stahování na základě přesně stanovených pravidel. Tato platforma, v brzké době dvoujazyčná – francouzsko-česká, umožňuje uživatelům mediatéky poslouchat ve streameru a půjčovat si soubory přímo v mediatéce nebo kdekoli přes internet. Možnost využívat tuto službu mají všichni registrovaní uživatelé Mediatéky Francouzského Institutu a Francouzských aliancí (Plzeň, České Budějovice, Brno, Liberec, Pardubice, Ostrava).

Agregátor digitálních dat

Databáze Bibliomédias® jsou rozvětvenou multimediální křižovatkou, kde se setkávají dominantní kulturní tendence se zcela nahodilými. Pražská mediatéka nabízí možnost stažení vice než 250 000 hudebních záznamů jazzu, francouzského šansonu, hip hopu, vážné hudby, ale také podcastů, audioknih, elektronických knih, multimediálních komiksů, partitur, textů písní, hraných filmů, dokumentárních filmů, kurzů hudby, slovníků, nosičů pro děti aj. Uživatel může poslouchat nebo sledovat videozáznamy ve streameru, sestavovat playlisty, stahovat záznamy použitelné po dobu tří týdnů a donekonečna výpůjčky obnovovat.

Snadno dostupná francouzská díla v celé České republice

Bibliomédias® otevírají cestu k mnoha aspektům současné francouzské kultury, ale také návrat ke klasikům, jako byli Edith Piaf nebo Yves Montand. Je to neocenitelná pomůcka při studiu francouzštiny, a to díky rozsáhlé kolekci audioknih umožňujících poslech současných románů i děl Maupassantových či Alexandra Dumase.

Knihovny budoucnosti

V době, kdy všudypřítomná digitalizace a široká nehmotná kulturní nabídka ohrožuje knihovny, napomáhá služba Bibliomédias® znovu získat uživatele oněmi prostředky, které je z knihoven vzdálily. Rychlý nástup multimediálních nosičů vedl knihovnu Francouzského institutu v Praze k inovacím deseti posledních let a její proměně ve vyhledávanou mediatéku. Z tohoto pohledu jsou Bibliomédias® ideální virtuální mediatékou, která úžasně obohatila zkušenost knihovny a jejích služeb veřejnosti.

Autorkou překladu je Jarmila Kondratická.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POUANT, Ina. Mediatéka Francouzského institutu v Praze právě zahájila první službu digitálních výpůjček v České republice. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 12 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-13297. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13297

automaticky generované reklamy