Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

S Mozartem nejen po Čechách – letní soutěž časopisu Ikaros

Napsal uživatel Redakce Ikaros.cz dne 22. Červen 2006 - 10:03.

Pravidla soutěže.

Odpovědi zasílejte na adresu soutez@ikaros.cz.


AKTUÁLNĚ:

3. nápověda k 10. otázce:

K ČP LJP HMP TO PNKH V R ? V LVLF MNM GD
Slovník spisovného jazyka českého. [Sv.] I, A-G. Praha : Academia, 1989, s. 510-513 – hledejte povozníka

2. nápověda k 10. otázce:

K ČP LJP HMP TO PNKH V R ? V LVLF MNM GD
Slovník spisovného jazyka českého. [Sv.] I, A-G. Praha : Academia, 1989, s. 510-513.

1. nápověda k 10. otázce:

K ČP LJP HMP TO PNKH V R ? V LVLF MNM GD

10. otázka:

Namísto otazníku doplňte jedno písmeno: K Č L H T P V R ? V L M G

Pokud odpovíte správně, získáte 20 bodů. V odpovědi uveďte i princip, na základě kterého jste písmeno doplnili. Princip je součástí správného řešení otázky. Odpověď bez uvedení použitého principu považujeme za chybnou (za princip není považován náhodný výběr a podobné typy řešení).

Pokud si nebudete vědět rady, nic není ztraceno. 8. září, 12. září a 15. září postupně zveřejníme tři nápovědy, které vám pomohou otázku vyřešit. Každá nápověda však bude snižovat váš bodový zisk, a to takto:


 • Za 1. nápovědu ztratíte 2 body - tj. pokud pošlete správnou odpověď po zveřejnění 1. nápovědy, získáte 18 bodů. 1. nápovědu zveřejníme 8. září 2006.

 • Za 2. nápovědu ztratíte 5 bodů - tj. pokud pošlete správnou odpověď po zveřejnění 2. nápovědy, získáte 15 bodů. 2. nápovědu zveřejníme 12. září 2006.

 • Za 3. nápovědu ztratíte 10 bodů - tj. pokud pošlete správnou odpověď po zveřejnění 3. nápovědy, získáte 10 bodů. 3. nápovědu zveřejníme 15. září 2006.

Budete riskovat, odpovíte bez nápovědy a pak, až bude vystavena, zjistíte, že vaše odpověď nemůže být správná? Stane se vám totéž po 1. nápovědě? Nic se neděje, po každé nápovědě totiž můžete odpovědět znovu - máte tedy celkem čtyři šance na správnou odpověď (po vyhlášení otázky, po 1. nápovědě, po 2. nápovědě a po 3. nápovědě).

Konečný termín pro zaslání odpovědi: 18.9.2006, 23,59 hod.

Řešení 10. otázky a zároveň celkové výsledky soutěže se dozvíte v říjnovém čísle Ikara.


9. otázka:

Mozart některé své dopisy psal v šifrách. Rozluštíte tento Mistrův vzkaz za 9 bodů?: "ZRSVNM JOTL RSZESHOKEF ASZMRTSVH LNFGAH. GRMTHEHJLAL".

Poradíme, že M=A, L=E a H=U. Dál už musíte sami.

Správná odpověď: "Zrovna jste rozlouskli Mozartovu enigmu. Gratulujeme" [m=a (a opačně - i u dalších písmen), l=e, h=u, i=f, o=s]

Výhercem 3. etapy soutěže se stává a dárkové balení 20 ks Mozartových koulí ( a čtyř čokoládových medailonků) získává: Markéta Kotyzová z Prahy


8. otázka:

Mozart byl v dětství tak vášnivým počtářem, že jednou pomaloval čísly celý pokoj. Možná mezi nimi byla i ta, která vám předkládáme. V tabulce vyškrtejte všechna čísla, která získáte pomocí níže uvedené legendy. Zůstane vám jediné nevyškrtnuté číslo, které je řešením tohoto úkolu. To nám pošlete. Získáte 8 bodů. Poznámka k řešení: čísla v tabulce lze číst zleva doprava, zprava doleva, shora dolů a zdola nahoru.

8. soutěžní otázka

Legenda:

 • číslo Mozartovy skladby Fantasie a Fuga pro klavír C dur podle Köchelova seznamu
 • číslo popisné pražského domu, na kterém byla v roce 1887 odhalena německá a v roce 1937 česká pamětní deska připomínající Mozartův pobyt
 • měsíc úmrtí W. A. Mozarta
 • počet CD úplného Mozartova díla z nakladatelství Membran
 • počet písmen (bez mezer) v českém názvu Mozartova díla, které je v originále známo jako La finta giardiniera
 • počet završených let, kterých se dožil otec W. A. Mozarta
 • směrovací číslo obce, ve které se narodila matka W. A. Mozarta
 • rok narození významného rakouského mozartovského dirigenta, který zemřel přesně 200 let poté, co se W. A. Mozart narodil
 • rok položení základního kamene dnešního Stavovského divadla
 • rok premiéry Mozartova díla, které odborníci znají pod kódem KV 135
 • součet čtvrtých mocnin počtu dětí otce W. A Mozarta, sestry W. A. Mozarta a W. A. Mozarta samotného zmenšený o 1989

[zadání otázky ve formátu MS Excel]

Správná odpověď:
7

8. soutěžní otázka - řešení

Legenda:
 • 12 – měsíc úmrtí W. A. Mozarta (prosinec)

 • 16 – počet písmen (bez mezer) v českém názvu Mozartova díla, které je v originále známo jako „La finta giardiniera“ (Zahradnice z lásky)

 • 67 – počet završených let, kterých se dožil otec W. A. Mozarta

 • 170 – počet CD úplného Mozartova díla z nakladatelství Membran

 • 394 – číslo Mozartovy skladby „Fantasie a Fuga pro klavír C dur“ podle Köchelova seznamu

 • 420 – číslo popisné pražského domu, na kterém byla v roce 1887 odhalena německá a v roce 1937 česká pamětní deska připomínající Mozartův pobyt (dům U Tří zlatých lvů, Uhelný trh)

 • 1772 – rok premiéry Mozartova díla, které odborníci znají pod kódem KV 135 (opera Lucius Silla)

 • 1781 – rok položení základního kamene dnešního Stavovského divadla

 • 1789 – součet čtvrtých mocnin počtu dětí otce W. A Mozarta (7), sestry W. A. Mozarta (3) a W. A. Mozarta samotného (6) zmenšený o 1989

 • 1890 – rok narození významného rakouského mozartovského dirigenta, který zemřel přesně 200 let poté, co se W. A. Mozart narodil (Erich Kleiber)

 • 5340 – směrovací číslo obce, ve které se narodila matka W. A. Mozarta (St. Gilgen)

7. otázka:

Mozart se při jednom ze svých pražských pobytů setkal se dvěma knihovníky. S jedním z nich pouze podle legendy, s druhým doložitelně. Za každé jméno obdržíte 3,5 bodu, dohromady vám tedy správná odpověď přinese 7 bodů.

Správná odpověď: Giacomo Girolamo Casanova, Karel Rafael Ungar.


6. otázka:

Kdo je na obrázku? Nemusíme samozřejmě zdůrazňovat, že je to osoba nějakým způsobem spojená s W. A. Mozartem. Za její jméno vás čeká 6 bodů.

6. soutěžní otázka – kdo je na obrázku?

Správná odpověď: Antonio Salieri

Výhercem 2. etapy soutěže se stává a dárkové balení 18 ks Mozartových koulí získává: Ivo Brožek z Ústí nad Labem.


5. otázka:

VÝLUČKA
"Je to velmi prosté:
správný zvol vlak, s sebou vem dva moky,"
říká Jan, můj kamarád.
"Jen tak tvoji hosté
spatří snad to, po čem už prahnou roky:
místo, co měl Mozart rád."


Za správné řešení, které bude zahrnovat náznak i jádro (celkem čtyři slova), obdržíte 5 bodů.

Návod k řešení:
Výlučka je druh hádanky, u které se z náznaku uberou alespoň dvě stejná písmena nebo dva stejné shluky písmen. Délka samohlásek při řešení nerozhoduje (a=á, é=e apod.). Více informací vč. příkladů na stránkách SČHK.

Příklad řešení:
VÝLUČKA
Děsuplná historie:
skelet lítý v patách mi je,
zachrání mě jen pás k plutí,
cenné housle dám vám s chutí.

Náznak: kostra divá (=skelet lítý), korky (=pás k plutí)
Jádro: stradivárky (=cenné housle)
Poznámka: z náznaku (tedy kostra divá, korky) se vylučuje shluk "ko".

Správná odpověď: vyber tram, kávy – Bertramka4. otázka:
Možná se budete divit, ale W. A. Mozart měl zprostředkovaný vztah k akci Noc s Andersenem. Jedenáctiletý skladatel při svém pobytu u nás totiž nocoval v budově, která je dnes využívána pro účely knihovny. O kterou knihovnu jde? Pokud se nespletete, vaše konto obohatíme o 4 body.
Správná odpověď:
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (uznáváme i varianty Knihovna Jiřího Mahena, Mahenova knihovna apod.)


3. otázka:
„SISUM TE EAIRTAP“ - tento na první pohled záhadný nápis se hnedle stane jasným, když vám sdělíme, že souvisí s premiérou Mozartovy opery Don Giovanni. Na které pražské budově jej najdete? Její název si ceníme na 3 body. Pokud stále váháte, vzpomeňte si na jistou kočku.

Správná odpověď:
Stavovské divadlo

Výhercem 1. etapy soutěže se stává a dárkové balení 12 ks Mozartových koulí získává: Šárka Šuranová z Prahy


2. otázka:
Tajenkou doplňovačky je jedna Mozartova opera. Pokud nám pošlete její název, získáte 2 body. Tajenku vypište, neposílejte vyplněný obrazec.

Do doplňovačky vyplňte tyto výrazy, které volněji či těsněji souvisejí s W. A. Mozartem: aplaus, divadlo, genialita, koncert, kvartet, libreto, Nanynka, opera, Praha, Salcburk, skladatel, sonáta, symfonie, výročí.

2. soutěžní otázka - doplňovačka

[zadání otázky ke stažení ve formátu MS Excel].

Správná odpověď:
Apollo a Hyacint

2. soutěžní otázka - doplňovačka - řešení
1. otázka:
Ve startovní otázce letošní soutěže za 1 bod se ptáme na město, ve kterém se Mozart narodil – avšak pozor, aby to nebylo tak jednoduché, chceme jeho devítipísmenný český název.
Správná odpověď:
Solnohrad

Máme zde 1 komentář

Soutěž zatím došla k 6. otázce. Oceňuji invenci autorů soutěže, kteří si vymýšlejí vskutku rozmanité otázky (k jejichž řešení nestačí jenom Google a katalogy velkých knihoven na Internetu, jako tomu bylo mnohdy v minulosti).

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
registration login password