Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konkurenční boj o akvizitéry českých knihoven

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Konkurenční boj o akvizitéry českých knihoven

0 comments
Autoři: 

Jak jsme informovali v loňském prosincovém čísle Ikara, týdeník Nové knihy ve své dosavadní podobě skončil svou více než čtyřicetiletou existenci. Knihovny a ani vydavatel týdeníku se však nechtěli smířit se zánikem bibliografické části Nových knih, jejímž prostřednictvím čeští nakladatelé plnili svou zákonnou "nabídkovou/ohlašovací povinnost" vůči stanoveným knihovnám*) (každý nakladatel, který měl o to zájem, uzavíral s Novými knihami a Svazem českých knihkupců a nakladatelů tzv. smlouvu o spolupráci. V té se zavazoval k poskytování bibliografických údajů o vydávaných titulech, resp. k odevzdávání výtisku titulu redakci Nových knih, kde budou údaje zpracovávány a vydávány v samostatné rubrice týdeníku. Tak nakladatel - za určitý poplatek - splní nabídkovou povinnost vůči zákonem stanoveným knihovnám. Nedílnou součástí smlouvy bylo prohlášení knihoven, že tuto formu považují za plnohodnotný způsob zveřejnění informací o novém titulu za účelem plnění nabídkové povinnosti. Knihovny v nastalé nejisté situaci toto prohlášení odvolaly.). Koncem roku byl vydavatelem Nových knih ohlášen záměr vydávat bibliografickou část Nových knih od ledna 2002 jako týdenní přílohu deníku Právo. Tento záměr se nakonec (údajně kvůli deníku Právo) nezdařil.

Právě Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) přišel v době boje bibliografie Nových knih o záchranu s podobnou aktivitou - na základě informací o knižních novinkách poskytovaných nakladateli přímo členům obchodního řetězce připravují zatím elektronickou (v dohledné době tištěnou) verzi soupisu záznamů knižních novinek (s názvem "Knižní novinky"), kterou začali zasílat (zatím nepravidelně, záměr je jednou za 14 dní) knihovnám, vůči nimž mají nakladatelé nabídkovou povinnost (ukázka z tohoto soupisu viz Obr. 1).
Zástupci knihoven započali ve jménu "tonoucích" akvizitérů jednání se SČKN za účelem podpisu dohody, ve které knihovny přijmou aktivitu svazu za plnohodnotnou náhradu dosavadní bibliografické rubriky Nových knih. Tato dohoda (tzv. Prohlášení o plnění nabídkové povinnosti) byla podepsána 22. ledna 2002. Problém se zdál být, alespoň částečně uspokojivě, alespoň prozatím vyřešen.

Avšak o necelý týden později byla knihovnická veřejnost pozvána na tiskovou konferenci pořádanou Literárními novinami. Právě ty nakonec odkoupily od bývalého vydavatele týdeníku Nové knihy Lira agentury tento titul a budou pokračovat ve vydávání především bibliografické části Nových knih.
Tisková konference se (za poměrně hojné účasti) konala 30. ledna. Šéfredaktor Literárních novin (dále LN) Jakub Patočka přítomné informoval, že LN měly zájem o Nové knihy již v době prvních oficiálních informací o zániku tohoto týdeníku, avšak tehdejší zájem deníku Právo byl autoritativnější. Nakonec se obchodní transakce mezi Literárními novinami a Lirou agenturou přeci jen uskutečnila a došlo tak ke kuriozní situaci, kdy občanské sdružení koupilo titul od společnosti s ručením omezeným. Nyní tedy, počínaje pátým letošním číslem, bude každý týden ve středu vycházet příloha LN nazvaná "Nové knihy". Zpočátku (po dobu překonání prodlevy způsobené několikatýdenním nezveřejňováním bibliografických záznamů vytvořených v redakci Nových knih) budou čtyři strany přílohy zaplňovat právě výhradně bibliografické záznamy (ukázka z tohoto soupisu viz Obr. 2). Poté se do nové přílohy přesunou některé ze stávajících rubrik LN, které budou spolu se záznamy tvořit obsah přílohy.

Literární noviny budou na přípravě staronové bibliografické rubriky spolupracovat s původními pracovníky bibliografického oddělení Nových knih a využívat tak jejich znalostí a kontaktů s nakladateli i knihovnami. Na rozdíl od týdeníku Nové knihy je zveřejňování záznamů knižních novinek v Literárních novinách pro nakladatele zdarma (šéfredaktor LN si od tohoto kroku slibuje mj. zvýšený zájem nakladatelů o tuto službu; já osobně však takový optimismus nesdílím).
Na základě zájmu o inzerci v rubrice "Nové knihy" ze strany nakladatelů i dalších subjektů se uvažuje o rozšíření rubriky ze stávajících čtyř na šest i osm stran a také o barevné podobě přílohy (Literární noviny vycházejí nyní černobíle, v klasickém novinovém formátu).

Ve výhledu několika dnů bude také znovu řádně zprovozněna internetová podoba původní bibliografické části týdeníku Nové knihy, patrně na stejné doméně jako dosud (tedy "www.nove-knihy.cz", resp. "www.noveknihy.cz").
Dosavadní předplatitele týdeníku Nové knihy přebírají Literární noviny.

Pokud jde o nabídkovou povinnost, redakce LN kontaktovala ředitele příslušných knihoven i nakladatele, informuje o vzniklé situaci a nabízí spolupráci. Intenzivní jednání vede s Ministerstvem kultury ČR - tato jednání se týkají nejen nabídkové povinnosti, ale také a především řádného splnění podmínek grantového programu RISK, ze kterého byla redakci Nových knih v roce 1999 poskytnuta finanční dotace na projekt "Kvalitnější zachycení a zpřístupnění údajů o české knižní produkci prostřednictvím internetu" (za kterou byl pořízen potřebný hardware a software).

V závěru tiskové konference se rozpoutala poměrně bouřlivá diskuse. Přítomní zástupci knihoven vyslovili své obavy z nastalé situace konkurenčního boje mezi SČKN a LN, především z důvodu jisté roztříštěnosti informací. Klid do sálu rozhodně nevnesl ani tajemník SČKN J. Císař.

Z diskuse a z celé tiskové konference vzešel jediný závěr - čas ukáže a zainteresované subjekty rozhodnou, která cesta je správná.


Obr. 1 - ukázka z podoby přehledu knižních novinek vytvářeného SČKN
zazn_sckn.gif


Obr. 2 - ukázka z podoby přehledu knižních novinek vydávaného v Literárních novinách

zazn_ln.gif

Poznámky:
*) Zákon č. 37/2995 Sb. o neperiodických publikacích.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Konkurenční boj o akvizitéry českých knihoven. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 2 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-10874. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10874

automaticky generované reklamy
registration login password