Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference INFORUM podeváté

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Konference INFORUM podeváté

0 comments
Autoři: 
Počínaje 4. březnem až do 9. května se zájemci o účast na konferenci INFORUM 2003, jejíž devátý ročník se uskuteční pod záštitou ministra informatiky V. Mlynáře 27. až 29. května na Vysoké škole ekonomické v Praze, mohou přihlásit pomocí elektronického formuláře na www.inforum.cz/prihlaska.asp. Poprvé je tato akce otevřena pro účastníky ze střední a východní Evropy.

Účastníci, kteří odešlou platbu do 28. března 2003, získávají slevu na vložném 600 korun (v případě pracovníků knihoven, škol, veřejné správy a zdravotnických zařízení), resp. 700 korun (v případě ostatních institucí).

Program je rozdělen do následujících tematických sekcí:

 • Informační chování a informační zdroje
 • Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů
 • Digitální knihovny: brány do naší minulosti
 • Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu
 • Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání
 • Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnosti koexistence a hranice využívání
 • Knowledge management a význam práce s externími informačními zdroji pro tvorbu a realizaci strategie podniku
 • Profesionální práce s dokumenty
 • Informační zdroje a služby ve světle vstupu České republiky do Evropské unie
 • Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví
 • Veřejné informační služby a e-government

Součástí programu jsou dva workshopy: Tipy pro pokročilé vyhledávání na Internetu (lektorka: Mary Ellen Bates) a Historické dokumenty v digitálním prostředí.

Do soutěže o Cenu INFORUM 2003 je letos nominováno celkem 21 informačních produktů nebo počinů, z toho devět slovenských a včetně oborové zpravodajství Ikara. Uzávěrka hlasování je 9. května. Výsledky budou vyhlášeny opět na Infokoncertu, který se koná 28. května. Kromě ceny INFORUM bude také udělena Cena organizačního výboru INFORUM 2003, která ocení nejzajímavější, nejinovativnější nebo jinak průkopnický čin nebo službu (ne tedy nutně nejvýznamnější nebo nejdůležitější).

Ikaros bude z Infora opět zajišťovat online textové zpravodajství z celého odborného programu a videopřenos ze sekcí, které proběhnou v Nové aule VŠE (připraveno je navíc překvapení...). Hlavními sponzory jsou Dialog Corporation, ProQuest Information and Learning a Ovid Technologies. Vedle Ikara jsou mediálními partnery časopisy Ekonom, IT System a portál VIP Park.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Konference INFORUM podeváté. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 3 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-11229. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11229

automaticky generované reklamy