Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Do černého 2016 aneb o kreativitě v knihovnách podruhé

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Konference Do černého 2016 aneb o kreativitě v knihovnách podruhé

0 comments
Anglicky
English title: 
Second Conference on Creativity in Libraries Ignited Inspiration
English abstract: 
A summary of the second conference, which intended to bring novelty approaches to libraries. There were many questions asked and answered at the central branch of the Municipal Library in Prague; most of them aiming to view libraries as public institutions and nests of creativity. Participants were referring on teaching literature and broadening the vocabulary of students, art work in public spaces, or storytelling, to name a few. Besides several lectures, workshops were conducted to realize the level of practical skills of participants.
Autoři: 

Kdo naučí čtenáře číst, když se to rodině a škole nepovede? Jaká je role knihovny na cestě ke čtenářství a informační gramotnosti? Vejde se socha mezi regály s knihami a jsou knihovny vhodným prostředím pro prezentaci moderního umění? Jak občané reagují na čtenářské lavičky Mahenka a Jiřinka nebo na automat vydávající knihy náhodně? Komu nejvíce vadí skvrny umělé krve u knihovnických polic s detektivkami? Může být knihovník i vypravěčem? Má smysl hrát v knihovnách Dračí doupě? A jak obecně zvyšovat kreativitu v knihovnách? Na tyto otázky se snažil hledat odpovědi druhý ročník konference Do černého 2016, která se letos v lednu konala v Městské knihovně v Praze.

Zahájil ji ředitel pořádající instituce, Tomáš Řehák, který vyzdvihl význam obecné kreativity. Odvolával se přitom na experta na kreativní ekonomiku Richarda Floridu a na jeho teorii kreativní třídy. Podle ní jsou lidé, kteří mají možnost využít svůj kreativní potenciál, „šťastnější, ať už je tomu tak v rámci práce pro high tech firmu, v Googlu, v Nokii či v rámci práce v umění, grafickém designu, v továrenské dílně nebo kdekoli jinde.“ A zvláště Řehák zdůraznil důležitost kreativity v knihovnách, její podněcování je podle něj dokonce důležitější než samotné půjčování knih.

Tomáš Řehák Účastníci konference Workshop improvizačního divadla
Tomáš Řehák vítá účastníky v sále ústřední pobočky Městské knihovny v Praze. Na workshopu improvizačního divadla se účastníci konference také rozhýbali!

Následovaly příspěvky jednotlivých přednášejících. Například Vojtěch Vojtíšek z Městské knihovny v Praze představil systém vnitřních grantů jako „systém podpory iniciativy a kreativity“ v rámci větší instituce. Spočívá v tom, že když zaměstnanec přijde s nápadem a nápad projde skrze určitou komisi, tak se uskuteční. Mimo hierarchii vedení, mimo ostatní nutné povinnosti. Někdy jde o drobnosti, jindy o docela velké věci.

Spisovatelka, lektorka a metodička Klára Smolíková referovala o tristním stavu výuky literatury na mnoha českých školách i o rozšířené představě mnoha učitelů, pro které je četba dobrá hlavně k rozšiřování slovní zásoby žactva. Dvě zaměstnankyně Knihovny Jiřího Mahena v Brně vysvětlily koncept laviček, do nichž odkládají knihy, které jsou z hlediska jejich instituce nepotřebné, ale přitom stále ještě ne rozpadlé a „hnusné“, nýbrž pro čtenáře potenciálně nadále atraktivní. Viktor Špaček z pořádající knihovny promluvil o tom, jak se v prostorách jeho instituce vyjímali obří trpaslíci K. Gebauera a jak návštěvníci naložili s vystavenými popelnicemi proměněnými jistým umělcem v rovněž značně naddimenzované monstrance, ovšem bez skutečných hostií. Kristýna Obrdlíková z Krajské knihovny v Pardubicích přednesla příspěvek na téma Dračí doupě jako cesta ke storytellingu. Pobývání v tomto fikčním a herním světě pojala jako jednu z vhodných příležitostí, jak mladé návštěvníky knihovny přitáhnout k zájmu o četné související oblasti jako heraldika, každodenní život ve středověku či dokonce okultismus.

Posledním vystupujícím byl Martin Hak. Tento nevšední muž vystupuje s divadlem jednoho herce, je vypravěčem příběhů a lektorem kurzů a workshopů zaměřených na vyprávění příběhů (tj. storytelling) a oblast dramatického umění vůbec. Mluvil o tom, jak se dají převyprávět příběhy již existujících literárních děl, takže na jejich základě mohou vznikat samostatné dramatické útvary. A to tak, aby to v posluchačích vybudilo touhu přečíst si původní příběh v celku.

Seminář Míly Lince Vojtěch Vojtíšek Martin Hak
Během dne si účastníci zkoušeli rozvíjet vlastní kreativitu anebo se jen inspirovali. Vlevo seminář Míly Lince, uprostřed praktické rady Vojtěcha Vojtíška. Martin Hak (vpravo) zase knihovníkům vyložil, jak vyprávět příběhy.

V následujících workshopech se pak účastníkům nabízela možnost, aby se sami zapojili do dění: mohli ztvárnit své oblíbené literární hrdiny (Larp Ook!) nebo na workshopu improvizačního divadla vyzkoušet techniky odbourávající trému, probouzející jejich kreativitu a smysl pro improvizaci. Mohli navštívit rychlokurz mediální výchovy pro knihovníky, žurnalistický workshop nebo si vyzkoušet, jaké to je být v kůži začínajícího spisovatele. A také se mohli vydat na cestu časem do dob, kdy kniha vzbuzovala úžas a kdy knihovníci byli strážci paměti, a instruováni K. Smolíkovou zažívat, s čím se potýkali písaři ve starověkém Egyptě či v předkolumbovské Americe, jak se otiskuje klínové písmo a jak se zdobí středověký kodex.

Obecné úvahy o kreativitě působí efektně a mnoho nestojí. Z tohoto hlediska by leckdo mohl namítat, že se o tom, jak se místní knihovny budou proměňovat v komunitní centra a místa setkávání podněcující zvídavost a další skryté talenty návštěvníků, hlavně píše a mluví, ale žalostně málo vizí se prakticky realizuje. Ve srovnání s mnoha západními institucemi mají české knihovny jistě stále ještě co dohánět. Zároveň ale i tato akce ukázala, že jisté konkrétní náznaky pohybu kýženým směrem jsou i u nás stále hojnější. Nezbývá než doufat, že podobné akce tento nadějný trend akcelerují a povzbudí.

Poznámka: Text vyšel na serveru iliteratura.cz a byl přejat se souhlasem autora.
Hodnocení: 
Průměr: 4.5 (hlasů: 4)
LUKAVEC, Jan. Konference Do černého 2016 aneb o kreativitě v knihovnách podruhé. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 2 [cit. 2024-05-29]. urn:nbn:cz:ik-17693. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17693

automaticky generované reklamy