Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference DisCo 2013 - nové technologie a mediální gramotnost

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Konference DisCo 2013 - nové technologie a mediální gramotnost

0 comments
Anglicky
English abstract: 
Participants from twenty four countries arrived to the second annual conference on distant education. Different concept were introduced and discussed during the event, like gamification, media literacy or the popularity of the MOOC open courses.

Konferenci DisCo 2013 stejně jako minulý rok organizovalo Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. ve spolupráci Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Konference se konala na půdě Karlovy Univerzity v Jinonicích ve dnech 24.-25.6. 2013. Díky grantu od Středoevropské iniciativy se jí účastnilo 83 účastníků ze 24 zemí světa. Osmý ročník konference DisCo nesl podtitul "New technologies and media literacy education".

Akci v pondělí dopoledne zahájila ředitelka Centra pro studium vysokého školství v.v.i. paní Helena Šebková. Poté následovala vystoupení pozvaných řečníků. Jako první vystoupil Franscesco Pisanu z IPRASE (Regionální institut pro experimenty a výzkum ve vzdělávání v autonomní provincii Trentino, Itálie). Jeho klasická akademická přednáška Educational Innovation and Technology: a Need for Integration se zabývala potřebami studentů a učitelů při využívání vzdělávacích technologií. Následovalo vystoupení dalšího zvaného řečníka Wolfiho Christla, z rakouského firmy Data Dealer, který představil stejnojmennou on-line hru. Je koncipována jako zábavné zamyšlení nad nakládáním s našimi soukromými digitálními daty.

Gamifikace aneb škola hrou

Následovaly dvě dopolední sekce. První byla věnována gamifikaci a začala přednáškou přenášenou ze Španělska pomocí prostředí Google Hangouts. García Peralta Azahara a Gutiérrez Priego Rubén představili koncept gamifikace a využívání herních prvků při výuce dětí s poruchou pozornosti. Právě gamifikace se nesla celou konferencí, účastníci mohli sbírat za své aktivity digitální odznáčky (více viz článek v červencovém Ikarovi) a odpoledne jim byl věnován celý workshop vedený Jakubem Štogrem.

Jakub Štogr
Velkým tématem letošního ročníku byl koncept gamifikace. Jakub Štogr představil digitální odznaky.

Druhá sekce se věnovala hlavnímu tématu konference – mediální gramotnosti. Sekce začala teoretickou přednáškou Petry Aczél z Korvínovy univerzity v Budapešti o nutnosti nového konceptu mediální gramotnosti ve vztahu k novým médiím. Následovaly případové studie z Polska a Srbska.

Po obědě měli účastníci možnost se účastnit jediné sekce, kde zazněla čeština a slovenština. Nejprve ale v angličtině vystoupila Petra Schneidrová z Cambridge University Press, jednoho z partnerů konference, která představila digitální výukové nástroje tohoto nakladatelství. Klára Císařová spolu s Igorem Kopetschkem představili projekt zabývající se ICT na Technické univerzitě v Liberci. Pak ve slovenštině vystoupili Marie Burianová spolu Milanem Turčanim z Univerzity v Nitře. Ve svém příspěvku se zamýšleli nad digitálními kompetencemi učitelů v celoživotním vzdělávání. Ze druhé odpolední sekce je třeba vyzdvihnout příspěvek Jakuba Štogra, který se zabýval budováním digitální identity.

Dále následovala sekce věnovaná využívání nových technologií ve výuce jazyků, kde své příspěvky představil Miroslav Hrubý a Valerie Medárová. Poslední odpolední sekci otevřela Skypová prezentace Mari Carmen Pedreiry ze Španělska, která přestavila případovou studii rozvoje mediální gramotnosti u dětí v Lugu. Následovaly příspěvky věnované důležitosti knihoven při rozvoji mediální gramotnosti na Balkáně (konkrétně příklady z Albánie a Rumunska). Program pak uzavřela wikisession, v které se probíraly zajímavé projekty z oblasti vzdělávání.

Virtuální prostředí v praxi

Úterní program otevřel příspěvek Jana Besedy a Zbyňka Macháta z pořádajícího Centra pro studium vysokého školství v.v.i., kteří se zabývali otázkami spojenými se současným rozmachem fenoménu masivních otevřených online kurzů – MOOC. Následovala velmi zajímavá přednáška Fiachra Longa z Irska, který se zabýval rhizomatickými vlastnostmi dnešních studujících. Ve své přednášce vycházel z konceptu rhizomu francouzských filozofů Deleuze a Guattariho.

Další sekce byla věnována roli učitelů při využívání moderních technologií ve výuce. Vystoupil v ní Ivan Danyliuk a Svitlana Paschenko z Taras Shevchenkovy Univerzity v Kyjevě a dále pak Firas Al-Laban z Qatar University.

Studentský klub K4
Studentský klub Karlovy univerzity K4 byl svědkem socializačního večera před zahájením konference

První odpolední sekce byla tématicky pestrá. Mezi nejzajímavější patřil příspěvek Jiřího Zounka a Petra Sudického, kteří se zamýšleli nad klady a zápory on-line výuky. Další odpolední blok byl věnován studentům a technologiím. Díky Skypu jsme mohli vyslechnout výsledky výzkumného šetření Sunci Hadzidedic a Naidy Dervishaldovic z Bosny a Hercegoviny. Zkušenosti z Německa prezentovala Christinne Hoffmannn a Claudia Kuttner.

Poslední blok otevřela přednáška v Second Lifu od Maryanne Maisano a Deborah A. Banker z USA, které nám ukázaly přednosti tohoto virtuálního prostředí v praxi. Nesmíme zapomenout, že pro příznivce Moodlu a Mahary byl připraven jako vždy skvěle připravený workshop Moodle+Mahara = Mahoodle: Marriage for Lifelong Learning lektorovaný Sigi Kühn. Konference byla velmi zajímavá nejen z hlediska představených příspěvků, ale byla i výbornou příležitostí poznat vzdělávání pomocí nových technologií v různých částech světa. Prezentace z konference jsou k dispozici na adrese disconference.eu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BESEDA, Jan a MACHÁT, Zbyněk. Konference DisCo 2013 - nové technologie a mediální gramotnost. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 8 [cit. 2022-10-02]. urn:nbn:cz:ik-14124. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14124

automaticky generované reklamy
registration login password