Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komplexní zpracování písemného kulturního a vědeckého dědictví Slovenské republiky (Martin Katuščák)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Komplexní zpracování písemného kulturního a vědeckého dědictví Slovenské republiky (Martin Katuščák)

0 comments
Autoři: 

O uchovávání kulturního dědictví pohovořil také Martin Katuščák z Žilinské univerzity. Na projektu od roku 2002 spolupracují i se Slovenskou národní knihovnou, a to mimo jiné formou výuky bakalářů a magistrů na Katedře mediamatiky a kulturního dědictví na Fakultě humanitních věd ŽU. Asi vejvětším výsledkem vzájemné spolupráce je projekt Pamäť Slovenska.

O uchovávání slovenského kulturního dědictví s Martinem Katuščákem

O uchovávání slovenského kulturního dědictví s Martinem Katuščákem

Samozřejmě i na Slovensku existuje podobný projekt jako je Národní digitální knihovna v Čechách. Zde se nazývá Digitálna knižnica a digitálny archív, a jeho cíl je velmi podobný - zdigitalizovat podstatnou část slovenských fondů. Projekt je nicméně poměrně ambiciozní, a objemy dat by měly být cca 10x větší oproti ČR.

Podobně jako u nás se i na Slovensku v rámci projektu zaměřují na zdigitalizování a zpřístupnění dokumentů. Současně se ale budou zabývat i ochranou a ošetřením původních dokumentů (mikrobiální ochrana knih).

Základní oblasti výzkumu a vývoje budou shrnuty v projektu CEDRE, který by měl zahrnovat procesy související s ochranou a uchováváním analogovych nosičů a jejich obsahu, a integraci procesů souvisejících s digitálním a analogovým zpracováním. Výstupem projektu digitalizace je např. Mediainfo, které je dostupné pouze pro registrované na stránce http://mi.media.info/private.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Komplexní zpracování písemného kulturního a vědeckého dědictví Slovenské republiky (Martin Katuščák). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2022-05-24]. urn:nbn:cz:ik-13913. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13913

automaticky generované reklamy