Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kočkizace?

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Kočkizace?

1 comments
Autoři: 

V knihovnických kruzích je všeobecně známo (= byli jsme líní dohledávat zdroj), že Mezinárodní desetinné třídění by v češtině nemělo být Mezinárodním desetinným tříděním, ale Všeobecným (popř. Univerzálním) desetinným tříděním. Méně známá je však skutečnost, že k podobnému přehmatu došlo i při překladu výrazu „cataloguing“ z angličtiny – následující fotografie názorně dokumentuje, že správnější překlad by měl znít „kočkizace“:

Kočkizace

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Kočkizace?. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 13 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-13009. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13009

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

jen aby vám ty kočky někdo nezastřelil...