Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knovel Library : Preparing your Technical Users (Barbara Dixee)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Knovel Library : Preparing your Technical Users (Barbara Dixee)

0 comments
Autoři: 

Barbara Bixee Knovel se specializuje na zdroje relevantní pro inženýring - v současnosti 1200 titulů - unikátní jsou nástroje, které umožňují zpracování dat, různé pohled na výsledky, přehledy, interaktivní tabulky, interaktivní generování grafů ad. Vyhledávání je speciálně přízpůsobeno pro vyhledávání v inženýrských zdrojích (speciální pole, např. vlastnosti materiálů). Spousta uživatelů používá Knovel jako referenční příručku, pro rychlé vyhledání specifických údajů. V současnosti Knovel plánuje rozšíření kolekce o dalších 500 titulů od významných nakladatelů, nové nástroje pro matematické výpočty, zlepšení interaktivní grafů a vyhledávání, upgrade Flash technologie. Během následujících 18-20 měsíců tak dojde k podstatným změnám ve fungování platformy.

(rca)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Knovel Library : Preparing your Technical Users (Barbara Dixee). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2022-11-30]. urn:nbn:cz:ik-12542. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12542

automaticky generované reklamy
registration login password