Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnické otazníky

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovnické otazníky

0 comments

Dotazy, které čtenáři skutečně položili svým knihovníkům

Máte tady nějaké knížky?

Máte seznam všech knížek, které byly napsány v angličtině?

Máte seznam všech knížek, které jsem už přečetl?

Kde najdu informace? (Dotaz vznesený u informačního pultu, nad kterým visel obří nápis INFORMACE)

Byl jsem tady asi před třemi týdny a všiml jsem si kuchařské knihy, která stála 256 korun. Víte, která to je?

Která zásuvka v knihovně bude vhodná pro můj vysoušeč vlasů?

Máte nějakou knihu s fotografiemi dinosaurů?

Potřebuju barevnou fotografii Karla IV. (taky Kryštofa Kolumba, Mojžíše, Sokrata apod.).

Potřebuji fotokopii rodného listu Jana Husa.

Hledám informace o syndromu karpálního tunelu, myslím, že jsem ho dostal do krku.

Suterén je nahoru po schodech, že? (Otázka položená v přízemí)

Hledám seznam trestných činů, které bych mohl spáchat, aby mě na pár měsíců poslali zpátky do vězení.

Etudy od informačního pultu

Uživatel: "Hledám nějakou knihu."
Knihovník (odpovídá v duchu - var. 1): "No, tak to teda jsi opravdu na tom správném místě."
Knihovník (odpovídá v duchu - var. 2): "Tady jednu máš" a podává nejbližší svazek.
Knihovník (odpovídá nahlas): "Nemohl byste být trošku přesnější?"

Uživatel: "Opsal jsem si citát z knížky, kterou jsem vám vrátil minulý týden, ale zapomněl jsem si napsal autora a název. Ta kniha byla velká, červená a ležela na horní polici. Můžete mi ji najít?"
Knihovník (odpovídá v duchu): "Knihy stavěné podle barvy máme dole v třetím (neexistujícím) suterénu."
Knihovník (odpovídá nahlas): "Co jste hledal, když jste tu knihu našel poprvé?"

V knihovně umělecké literatury
Uživatel: "Máte nějaké knihy o umění?"
Knihovník: "Ano. Máte na mysli nějakého konkrétního umělce, období nebo styl?
Uživatel: "Ne."
Knihovník: "V tom případě se obávám, že si budete muset prohlédnout všech 120 tisíc knih, které tady máme, abyste našel to, co hledáte."
Uživatel: " Tak jo."

Uživatel: "Máte tady něco dobrého ke čtení?"
Knihovník (kterému se smíchaly vnitřní i hlasitá odpověď): "Nikoliv, madam. Obávám se, že tady máme 75 tisíc knih a ani jedna nestojí za nic."

Uživatel: "Hledám glóbus země."
Knihovník: "Támhle napravo máme model Země ve stolní velikosti."
Uživatel: "No, to mi nestačí. Nemáte ho v životní velikosti?"
Knihovník (po krátké pauze): "Ano, ale právě je používán."

Rány do vlastních řad Kolik vysokoškolských knihovníků je třeba, aby vyměnili žárovku?
Deset. Jeden z oddělení speciálních dokumentů, aby archivoval starou spálenou žárovku, jeden z oddělení akvizice, aby objednal novou, jeden katalogizátor, aby ji zkatalogizoval a klasifikoval podle výkonu, barvy, fluorescence a svítivosti, jeden z oddělení periodik, aby ji zapsal do evidence, jeden knihovník z informační služby, aby se ujistil, že uživatel skutečně požaduje tuto žárovku, jeden z MVS, aby objednal žárovku z jiné knihovny, pokud není k dispozici, jeden knihovník z public relations, aby ověřil, že žárovka vyhovuje image instituce, jeden knihovník z oddělení právnické literatury, aby prověřil, že žárovka vyhovuje všem platným předpisům, jeden knihovník z půjčovny, aby žárovka prošla výpůjčním protokolem, jeden vedoucí knihovník, aby dozíral na celý proces A KONEČNĚ jeden praktikant, aby žárovku vyměnil.

Kolik knihovníků je třeba, aby vyměnili žárovku?
Čtyři. Jeden mění žárovku a tři diskutují o tom, jak vysoce neprofesionální tato činnost ve skutečnosti je.

Kolik údržbářů je v knihovně třeba, aby vyměnili žárovku?
Žádný. Někdo vybere žárovku, někdo jiný se spojí s prodejcem a objedná ji, další ji převezme, jiný člověk ji umístí na regál, další ji vyhledá a vypůjčí, ale uživatelé si ji nakonec musí vyměnit sami.

Kolik knihovníků z bibliograficko-informační služby je třeba, aby vyměnili žárovku?
Který typ žárovky máte přesně na mysli?

Kolik knihovníků je třeba, aby vyměnili žárovku?
Osm. Jeden provede samotný úkon a zbytek vytvoří komisi, která rozhodne, zda je výměna skutečně nezbytná.

Kolik knihovníků je třeba, aby vyměnili žárovku?
Čtyři. Jeden ji vymění a zbylí tři ji tři měsíce testují ve zkušebním provozu než k ní pustí uživatele.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
PAVLICOVÁ, Libuše. Knihovnické otazníky. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 11 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-10499. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10499

automaticky generované reklamy