Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna a další odborná pracoviště v Divadelním ústavu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovna a další odborná pracoviště v Divadelním ústavu

0 comments
Podnázev: 
aneb trochu jiná zpráva o jedné z exkurzí připravené pražským výborem SKIP

Dne 24. 5. 2007 jsme měly možnost seznámit se s knihovnou a vybranými odbornými pracovišti Divadelního ústavu, který působí v historickém Manhartském paláci v Celetné ulici v Praze 1. Předmětem získávání, zpracování a zpřístupňování jsou zde divadelní texty a teatrologická literatura, publikovaná v periodických i neperiodických publikacích, včetně rukopisů a audiovizuálních dokumentů. V dokumentačně bibliografickém oddělení jsme poznaly bohatost souborů výstřižků, které jsou excerpovány z cca 170 titulů periodik, nahlédly i do zde zpracovávaných databází a dalších velmi zajímavých dokumentů a informačních zdrojů. Prohlédly jsme si u další úseky a část pracovního a skladového zázemí.

Na www stránkách Divadelního ústavu najdete bohaté spektrum informací, které vás mohou zaujmout, které možná využijete i při práci se čtenáři a návštěvníky vlastní knihovny nebo informační instituce. Výbornou výchozí stránkou pro seznámení se s jednotlivými odbornými pracovišti je stránka http://www.divadelni-ustav.cz/oddeleni.asp - také jí věnujte svoji pozornost.

A nyní přijměte pozvání na malou obrazovou procházku…

Scházíme se na nádvoří Manhartského paláce.

Scházíme se na nádvoří Manhartského paláce.

Hostitelkou i průvodkyní je nám p. Hantáková.

Hostitelkou i průvodkyní je nám p. Hantáková.

Jsme před vstupem do Informačně dokumentačního oddělění.

Jsme před vstupem do Informačně-dokumentačního oddělení.

Se vším důležitým a zajímavým nás  zde seznamuje p. Jindrová.

Se vším důležitým a zajímavým nás zde seznamuje p. Jindrová.

Ukazuje nám výstřižky a popisuje práci s nimi.

Ukazuje nám výstřižky a popisuje práci s nimi.

Už víme jak a kde jsou uloženy,

Už víme, jak a kde jsou uloženy.

vidíme, že s nimi knihovnice průběžně pracují,

Vidíme, že s nimi knihovnice průběžně pracují.

listujeme pravidelně vydávanou Ročenkou

Listujeme pravidelně vydávanou Ročenkou,

i svázanými divadelními programy.

i svázanými divadelními programy.

Nahlížíme do zázemí

Nahlížíme do zázemí.

a ke slovu se dostává i pan Vašek.

A ke slovu se dostává i pan Vašek.

Seznamujeme se s možnostmi vyhledávání ve vytvářených databázích,

Seznamujeme se s možnostmi vyhledávání ve vytvářených databázích,

klademe další a další otázky.

klademe další a další otázky.

Hádejte, co si uživatel vybere...

Hádejte, co si uživatel vybere...

Ve studovně znovu listujeme dokumenty

Ve studovně znovu listujeme dokumenty.

a posloucháme zajímavý výklad

A posloucháme zajímavý výklad...

o službách poskytovaných namístě i on-line.

o službách poskytovaných na místě i on-line.

Od okna se na nás tiše dívá starší, ale nestárnoucí pierot.

Od okna se na nás tiše dívá starší, ale nestárnoucí pierot.

V audiotéce se trošku zastavil čas,

V audiotéce se trošku zastavil čas,

ale zájemce zde najde potřebné i krásné,

ale zájemce zde najde potřebné i krásné,

inspirativní i poučné.

inspirativní i poučné.

Zastavíme se i ve skladech

Zastavíme se i ve skladech...

vybavených zcela unikátními regály,

vybavených zcela unikátními regály,

které pro knihovnu byly vyrobeny

které pro knihovnu byly vyrobeny

i s využitím řetězů z motorek.

i s využitím řetězů z motorek.

Kolem usmívající se sochy M. B. Brauna

Kolem usmívající se sochy M. B. Brauna

přecházíme do knihovny, k výpůjčnímu protokolu.

přecházíme do knihovny, k výpůjčnímu protokolu.

Za takto označenými dveřmi na nás čekají další kolegyně,

Za takto označenými dveřmi na nás čekají další kolegyně,

příručka a a část knižního fondu,

příručka a část knižního fondu,

počítače,

počítače,

počítačka,

počítačka,

katalogy s nezbytnou cedulí

katalogy s nezbytnou cedulí

i bez ní,

i bez ní,

ale i malé občerstvení.

ale i malé občerstvení.

Děkujeme za milé přijetí a pomalu se loučíme.

Děkujeme za milé přijetí a pomalu se loučíme.

 Šárko, ten největší a mnohonásobný dík patří Vám.

Šárko, ten největší a mnohonásobný dík patří Vám.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČADKOVÁ, Marie. Knihovna a další odborná pracoviště v Divadelním ústavu. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 6 [cit. 2023-03-24]. urn:nbn:cz:ik-12555. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12555

automaticky generované reklamy