Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kniha mého srdce v číslech

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Kniha mého srdce v číslech

0 comments
Autoři: 

Dnes je 31. 3. 2009 a na hodinkách mám 9.26, právě se nám k akci Kniha mého srdce prostřednictvím elektronického formuláře zaregistrovala Místní lidová knihovna Jince ze Středočeského kraje. Vřadím si ji do databáze pod číslem 783! Tak si říkám, kolik se jich ještě dnes přihlásí? Kolegyně Zlata Houšková má pravidlo 400 knihoven, které se průměrně hlásí k celostátním akcím, jsou to ty aktivní, těžko říct, kde je těch dalších cca 5 600 veřejných knihoven v ČR?

Včera mi Zlata říkala, že k Noci s Andersenem se přihlásilo již přes 800 účastnických míst, ale tady její pravidlo 400 platí, protože se nespí jen v knihovnách, ale i ve školách atd. Stále více účastníků je také ze zahraničí. Říkám si, co vyvolalo takový zájem o anketu Kniha mého srdce? Česká televize a její 4 zábavné pořady? Avizovaných 11 celebrit od Evy Holubové po skupinu Chinaski v zahajovacím večeru 4. dubna? Pro české knihovny tato anketa není nic nového, vždyť již v roce 2004 organizoval SKIP anketu MOJE KNIHA a podařilo se získat 93 252 hlasů. V anketě se objevilo cca 12 000 knih, prvních 204 knih získalo 47 000 hlasů a 6 748 titulů získalo po jednom hlase. O rok dříve v roce 2003 hlasovalo ve Velké Británii v anketě The Big Read, kterou organizovala BBC, 750 000 respondentů. Kolik hlasů asi získáme letos podpořeni ČT a ČRo?

A šup, je 9.53 a registruje se Místní knihovna Skršice z Královéhradeckého kraje. Dávám jí číslo 784! V této letošní anketě je zajímavé, že se hlásí velké množství malých neprofesionálních knihoven a i zájem z jednotlivých krajů může ledacos napovědět. V kraji Praha se přihlásilo 34 knihoven od Národní knihovny přes Městskou knihovnu v Praze až po uzavřenou a stěhující se Státní technickou knihovnu. Jihočeský kraj zastupuje krásných 96 knihoven a nejnižší počet obyvatel má obec Brandlín - 70. Z toho 32 knihoven je v kategorii obcí do 1 000 obyvatel, 32 knihoven v kategorii 1 000 – 3 000 obyvatel, 10 knihoven v kategorii 3 000 – 5 000 obyvatel, 12 knihoven v kategorii 5 000 – 10 000, 2 knihovny v kategorii 10 000 – 20 000 a 6 knihoven nad 20 000 obyvatel. Průměrně toto zastoupení dále odpovídá dalším krajům. A Jihočeský kraj má téměř nejpočetnější účast knihoven v této akci!

Jihomoravský kraj zastupuje 78 knihoven, od obce Rokytná se 180 obyvateli po velké Brno, které je zastoupeno 11 knihovnami. V Karlovarském kraji se nám zaregistrovalo 30 knihoven a nejnižší počet obyvatel uvedlo Královské Poříčí – 750. Krásných 62 knihoven se nám zaregistrovalo v Královéhradeckém kraji, tady mne překvapily Hořice s počtem obyvatel 9, ale poté, co jsem si přečetl, že se jedná o městskou knihovnu, tak spíše věřím omylu při registraci této knihovny. Nejmenší obcí, která se registrovala v Libereckém kraji z 51 přihlášených, je Jestřabí v Krkonoších s 62 obyvateli. Ostravu zastupují 4 knihovny a Moravskoslezský kraj zaregistroval 68 knihoven s nejmenšími Žermanicemi, které mají 264 obyvatel. A šup, jsou tu Mosty u Jablunkova z Moravskoslezského kraje v 10.12, dostanou číslo 785!

A máme tu Olomoucký kraj s 43 registrovanými knihovnami a nejmenším Crhovem, kde žije 100 obyvatel, knihovna má 12 registrovaných čtenářů, nulový přírůstek, 1 počítač a 2 židle, klasika... Ještě mi vrtá hlavou těch uvedených 14 000 000 obyvatel ve Šternberku, ale Hanáci se rádi naparují. V Pardubickém kraji se nám registrovalo 37 knihoven a zahlasuje si o svoji nejmilejší knihu i 500 obyvatel v Budislavi u Litomyšle. Plzeň zapojila svých 5 knihoven a do hlasování svými 44 knihovnami z kraje vysílá i 140 obyvatel Němčovic. Náš největší Středočeský kraj s téměř 900 knihovnami boduje v této akci s 109 knihovnami a i 198 obyvatel Dobšic bude vybírat svoji knihu srdcem.

A šup, ozývá se můj rodný kraj a Místní knihovna Staré Město pod Sněžníkem pod vedením Lenky Stojkové zapojuje svých 191 registrovaných čtenářů z téměř 1 800 obyvatel. Dostává číslo 786! Kéž by tato anketa oslovila další z těch 1 609 neregistrovaných… A už nám zbývají jen 3 kraje a jdeme do finále! Ústí nad Labem zapojuje své 3 knihovny a Ústecký kraj 34 knihoven. Nejmenší počet obyvatel uvádí Zubrnice, a to 218, ale ještě tu mám Velké Březno, kde počet obyvatel není uveden. Hodím je do Googlu a objevím stránky zámku Velké Březno, tam mají ale krásnou zámeckou knihovnu! Kraj Vysočina zapojil 37 knihoven a i 80 obyvatel Petrůvek u Třebíče může se svojí knihovnicí diskutovat o svých nejmilejších knihách. A na závěr krásných 58 knihoven ze Zlínského kraje i s malými Haluzicemi a jejich 75 obyvateli.

Hlasovat pro svoji nejmilejší knihu mohou samozřejmě všichni obyvatelé ČR, ale nám jde o aktivní zapojení knihoven a zviditelnění jejich aktivit v našich městech a obcích. Cílem této akce pro knihovny není přeci jen nalezení té nejúžasnější knihy, ale můžeme tuto akci využít k popularizaci četby a knih jako ve Velké Británii, kde tato akce výrazně zvýšila zájem veřejnosti o čtení a činnost knihoven. O jaká čísla zvýšíme zájem veřejnosti? To bude záležet i na naší aktivitě!

Kniha mého srdce - záložka

Kniha mého srdce - záložka

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GIEBISCH, Roman. Kniha mého srdce v číslech. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 4 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-13081. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13081

automaticky generované reklamy