Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

K Internetu je připojeno přes tisíc veřejných knihoven

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

K Internetu je připojeno přes tisíc veřejných knihoven

0 comments

Nesporně nejhmatatelnějším výsledkem programu VISK z hlediska nejširší veřejnosti je prudký nárůst veřejných knihoven (zejména v menších obcích) připojených k Internetu. Většina rozpočtu příslušného podprogramu VISK 3, který v roce 2001 činil 58,9 miliónu korun, šla právě na financování takto zaměřených projektů.

Čísla jsou dostatečně výmluvná. Jak vyplynulo z oficiální zprávy, kterou přednesl V. Richter, garant VISK 3, na loňské konferenci Knihovny současnosti, mělo být v prosinci 2001 připojeno dalších 545 veřejných knihoven, čímž jejich celkový počet překročil 1070 (přitom není bráno v úvahu 573 odborných knihoven, z nichž především ty akademické mají v této oblasti před veřejnými knihovnami značný náskok). Je příznačné, že dvě třetiny z knihoven nově využívajích Internet působí v obcích do dvou tisíc obyvatel, tedy včetně knihoven s neprofesionálními pracovníky. Mezi nimi figurují také knihovny v Ostružné a Svatojánském Újezdě na Jičínsku a Újezdě na Znojemsku, v nichž žije méně než 100 obyvatel. Nejvíce veřejných knihoven připojených k Internetu podle regionu se nachází v okresech Hradec Králové, Přerov, Šumperk, Vsetín a Znojmo (31 až 40 knihoven), nejméně v okresech Tachov, Most, Brno-město, Rakovník, Ústí nad Labem, Plzeň-město, Beroun a Sokolov (méně než 5 knihoven).visk3maly.gif

Z grafu je patrné, že navzdory silné finanční injekci z VISK 3 však zůstává většina obcí z této kategorie bez přístupu k Internetu.

K posunu došlo i v podílu populace, která má přístup k Internetu prostřednictvím veřejné knihovny. Nejlepší situace je v Brně, Praze, Plzni a Ostravě (100 %), naopak v okresech Beroun, Praha-západ a Plzeň-jih nabízejí tuto službu knihovny pouze třetině občanů. Tyto údaje jsou však zkresleny skutečností, že ve velkých městech je k Internetu připojeno jen několik knihoven a na jeden terminál připadá velké množství lidí, což v praxi znamená, že přístup k Internetu ze strany občanů je poměrně omezený (zájemci se musejí nechat zapsat do seznamu s několikadenním předstihem, aby se na ně vůbec dostala řada). Navíc zůstávají nebo se dokonce prohlubují rozdíly mezi jednotlivými regiony.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. K Internetu je připojeno přes tisíc veřejných knihoven. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 1 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10868. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10868

automaticky generované reklamy