Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Junior Internet 2006

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Junior Internet 2006

0 comments
Autoři: 

V sobotu 1. dubna 2006 se konal již sedmý ročník konference Junior Internet a ačkoliv by k tomu datum svádělo, nejednalo se o žádný apríl. Naopak, tato akce, která je již klasickou součástí Března - měsíce internetu, byla velice přínosná, velmi dobře organizovaná a směle se vyrovnala jakékoliv čistě „dospělácké“ konferenci. Hlavní program probíhal ve velké aule v jinonickém areálu Univerzity Karlovy a celá konference byla živě vysílána přes internet. Bez zajímavosti není ani fakt, že součástí konference byla i tombola, takže během celého dne se rozdalo veliké množství cen.

Celou konferencí nás prováděla moderátorská dvojice Katka Opočenská a David Šmehlík, která uváděla jednotlivé hosty a jejich příspěvky. Koordinátorem akce Junior Internet 2006 byl Jiří Peterka, který také pronesl úvodní projev, ve kterém přivítal účastníky a představil sponzory. Poté předal slovo Jaroslavu Winterovi, prezidentovi sdružení BMI (Březen – měsíc internetu). J. Winter stručně pohovořil o projektu „Března“, který začal roku 1998, a již od třetího ročníku se jeho součástí stal právě Junior Internet. Zmínil také, že každý rok předávalo sdružení BMI organizátorům Junior Internetu o něco více zodpovědnosti a v současné době si už prakticky vše připravují sami.

Jako další byl na řadě vzácný host, ministryně informatiky České republiky (MI ČR) Dana Bérová. Velmi stručně pohovořila o významu této a podobných akcí a vyjádřila spokojenost, že existuje tolik mladých lidí, kteří již něco dokázali. Na její slova navázal profesor Jan Sokol, PhD., děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK), který mimo jiné zdůraznil, že ačkoliv se věnuje FHS, má k technice velmi blízko, neboť studoval na MFF UK a mnoho let pracoval jako programátor.

Následně byl ještě přečten písemný pozdrav Jána Figeľa, evropského komisaře pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mnohojazyčnost. Ten se ve svém textu dotkl zejména toho, že internet už není jen důležitým zdrojem informací a prostředkem komunikace, ale také významným nástrojem vzdělání. Ocenil také iniciativu Junior Internet a zdůraznil, že to je dobrá příležitost k předvedení talentu a podnětných nápadů. Tím byla prakticky ukončena úvodní část a na řadu přišlo vyhlašování výsledků soutěží a jejich následná prezentace.

Tomáš Beránek vyhlašoval výsledky soutěže JuniorWeb, do které dorazilo celkem 257 přihlášek; ceny se dělily do dvou věkových kategorií ("mladší" a "starší"), zvlášť se udílela cena ministryně informatiky. Jana Pospíšilová poté vyhlásila výsledky soutěže JuniorText, kam přišlo 75 přihlášek a ceny byly opět v dvou věkových kategoriích. Jak jsem již předeslal, součástí vyhlašování byla i prezentace výsledných projektů. V mladší kategorii JuniorWebu představil Bronislav Robenek server vlaksim.cz, obsahující informace, fotografie a zpravodajství o vlacích. Filip Kroča prezentoval portál online-hry.cz, který obsahuje odkazy na mnoho set online her, včetně popisů, hodnocení a komentářů. Ve starší kategorii vystoupil Štěpán Mejzlík a hovořil o projektu English-online, který se zabývá online výukou angličtiny. Marek Soldát následně představil dvojici svých projektů, a to internetový vyhledávač zboží Naakup a internetový reklamní systém Efektiv. Zvláštní cenu získal Robert Havlíček za svoji stránku PC viry. V soutěži JuniorText zvítězila Barbora Goldmannová v kategorii "mladší" a Jan Vacula v kategorii "starší". Speciální cenu poroty si navíc odnesl Jindřich Mikulík, těžce sluchově postižený žák základní školy, za svoji slohovou práci. Pro více informací o vítězných projektech si můžete stáhnout tento dokument (formát .doc), nebo navštívit katalog vítězů nominačních soutěží.

Následovala diskuze s významnými hosty konference, konkrétně ministryní Bérovou, profesorem Sokolem a Petrem Koubským, redaktorem časopisu Inside. Z "juniorů" se diskuze účastnili Zdeněk Cendra (tvůrce projektu SuperHosting) a Jan Řežáb (tvůrce portálu mobilní zábavy Redboss). Hovořilo se o mnoha různých tématech – jak se pracovalo s počítači například před dvaceti lety, jakým způsobem ovlivňuje „podnikání“ mladých lidí jejich život, či kam se bude internet a výpočetní technika ubírat do budoucna.

Poté vystoupil Jiří Peterka se svojí prezentací na téma "Internet a mladí lidé ve střední Evropě", ve které představil projekt Business for Youth (B4Y), občanské sdružení Together Czech Republic a prezentoval také výsledky statistického průzkumu

Projekt Safer Internet měla uvést Michaela Macová, ale protože nedorazila, zastoupil ji J. Winter. „Bezpečnější internet“ (oficiálně „Czech Safer Internet awareness node”) je součástí programu Evropské unie (projekt Insafe) a jeho cílem je upozornit na možné hrozby internetu. Zabývá se dodržováním pravidel chování v kyberprostoru a poukazuje na postupy, jak se bránit před negativními aspekty, jako je šikana, obtěžování atd.

Posledním bodem dopolední části programu byl virtuální rozhovor Tomáše Krchy s Ondřejem Neffem, známým spisovatelem, publicistou a zakladatelem webů Neviditelný pes a Digineff. Tato část programu však nedopadla dobře, na vině byla technika, která jakékoliv pokusy o smysluplnou diskuzi zmařila. Vypadával obraz a bohužel i zvuk, takže se obě strany prakticky neslyšely nebo si nerozuměly. Dohromady zazněly cca tři souvislé věty, což byla veliká škoda, protože Ondřej Neff by měl k tématu internetu a nových technologií jistě co říci.

Odpolední část byla rozdělena na dva workshopy. V sekci A zazněla jako první velice podnětná přednáška Petra Koubského s názvem "Informační technologie ve střední Evropě". Zaměřil se zejména na tzv. Visegrádskou čtyřku, tj. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko (další informace: anglicky/česky). Zdůraznil, že východní Evropa stále zaostává za Evropou západní, ale problém není ani tak v dostupnosti informačních technologií, jako spíše v jejich (ne)využití. P. Koubský také ukazoval tabulku vhodnosti různých zemí k investicím, a to z několika různých hledisek (od nákladů na pracovní síly až po politickou stabilitu).

Jako další vystoupil Martin Zedek, technický ředitel portálu Centrum.cz. Stručně pohovořil o historii Centra, například: 7. 9. 1999 – založení, 2002 – Centrum se stává číslem dvě na trhu (hned po Seznamu), 2004 – známá reklama Bobika, 2005 – jako první přináší e-mailovou schránku o velikosti 1 GB. Poté ještě krátce pohovořil o strategiích a marketingu firmy a zdůraznil, že „na internetu nevyhrává silnější, ale chytřejší“.

Následovalo představení delegace soutěžních týmů Junior Internet ze Slovenska a vyhlášení výsledků jejich soutěží. Poté měl vystoupit Oldřich Neuberger a představit úspěšný projekt Líbímseti.cz, ale bohužel byl tento bod bez vysvětlení přeskočen. Poslední přednášku workshopu měl Pavel Pištěk z firmy IPEX, který hovořil o IP telefonii, což je nová a relativně slušně se rozvíjející technologie, umožňující volání po internetu, a to obvykle zdarma v rámci spřátelených sítí a za poplatek s ostatními sítěmi či na pevnou linku a mobilní telefony. Tyto poplatky ovšem bývají znatelně nižší než v případě klasického telefonování.

Zatímco workshop A byl (i podle slov moderátorské dvojice) zaměřený spíše na "starší" účastníky konference, workshop B (který se konal souběžně v jiné místnosti) byl logicky určený těm "mladším". První bod programu se nazýval "Můstek do světa médií", v rámci něhobyly představeny mediální projekty jako Dětská televize (která mimo jiné zajišťovala živý přenos celé konference), Dětská tisková agentura, Moje 1. noviny aj. Další část, kterou uváděl Tomáš Beránek, se zabývala vybranými weby pro děti. Posledním bodem workshopu B byla vědomostní soutěž o internetu.

Po krátké přestávce se všichni opět sešli v hlavní aule a konference vstoupila do své poslední třetiny. První přednáška na téma "Internetový marketing", kterou měl uvést Radim Hasalík, se nekonala a program přeskočil k dalšímu bodu, kterým bylo uvítání delegace z Polska. Za zmínku stojí alespoň projekt Zima v  Łódźi Jakuba Zasiny. Prezentace Zdeňka Cendra "Internet před šesti a za šest let" byla také přeskočena a rovnou byla představena další delegace, tentokrát z Maďarska, kde se ovšem konference teprve chystala, a tudíž nemohli být prezentováni vítězové.

Posledním bodem konference byla tzv. burza internetových projektů, která spočívala v tom, že jednotliví tvůrci krátce představili své projekty, a buď hledali někoho, kdo by jim s nimi pomohl, anebo rovnou chtěli tyto projekty někomu předat, protože už v nich nechtěli z různých důvodů dále pokračovat. Poté následovalo již jen samotné zakončení konference, poděkování účastníkům i sponzorům a pozvání na příští ročník. O úspěšnosti letošního ročníku konference svědčí také fakt, že Junior Internet 2006 získal následně cenu Ministerstva informatiky.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Junior Internet 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5 [cit. 2023-01-31]. urn:nbn:cz:ik-12076. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12076

automaticky generované reklamy
registration login password