Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak vytvářet poznatkovou bázi pro konkurenční zpravodajství (Tomáš Vejlupek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak vytvářet poznatkovou bázi pro konkurenční zpravodajství (Tomáš Vejlupek)

0 comments
Autoři: 

Nejdůležitější rolí informačního střediska je zpracovávat informace pro management a ostatní pracovníky, a to ve využitelné podobě. K rozhodování však nestačí pouze informace, ale je nutná také znalost, která umožňuje pochopení významu a souvislostí. Každý člověk potřebuje vidět jiné informace v jiných souvislostech, protože každý má svůj individuální duševní model skutečnosti.

Nad homogenní informační bází, v níž se jednotně vyhledává na bázi fulltextu, by proto měla být znalostní báze, která umožňuje kategorizaci, resp. kontextovou analýzu informací, a navíc ještě báze poznatková. Poznatková báze systematicky zachycuje souvislosti mezi zvolenými entitami a jejich následné vyhledávání mj. v podobě vztahů. Entity mohou být objektivní (odrážejí realitu) či subjektivní (závislé na účelu).

Přednášející představil aplikaci Harvester, která identifikuje slova charakterizující obsah dokumentu a mezi dokumenty nachází souvislosti. Zdůraznil také roli vizualizace při prezentování výsledků vyhledávání.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak vytvářet poznatkovou bázi pro konkurenční zpravodajství (Tomáš Vejlupek). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-11589. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11589

automaticky generované reklamy
registration login password