Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internet v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Internet v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

0 comments
Masarykova veřejná knihovna je připojena na Internet od ledna 1997. Tehdy byla zřízena komutovaná linka, byly provedeny určité úpravy v budově, aby Internet byl přístupný ze dvou oddělení - z oddělení pro mládež a ze studovny (z hlediska maximálního využití). Internet se nám podařilo získat v době, kdy ve Vsetíně teprve vznikal internetový uzel a dodnes jsme zde jediným zařízením, které poskytuje veřejnosti přístup k Internetu.

V jarních měsících roku 1997 jsme uskutečnili několik propagačních akcí - internetová odpoledne s odborníky (pro širokou veřejnost a zdarma), neboť Internet v té době ještě zdaleka nebyl tak známým fenoménem jako je dnes.

K mnohem širšímu a dokonalejšímu využití Internetu nám velmi pomohl grant ministerstva kultury RISK (Rozvoj informační sítě veřejných knihoven), neboť jsme mohli Internet připojit na pevnou linku a dát jej do sítě uvnitř knihovny. Může jej tedy nyní využívat veřejnost a také všichni pracovníci knihovny, kteří si chválí možnosti Internetu zejména při zodpovídání bibliograficko-informačních dotazů.

Internet je u nás v knihovně využíván veřejností stále více, jak dokazují následující čísla:

Leden 1998
Únor 1998
Březen 1198
Duben 1998
45 uživatelů
43 uživatelů
63 uživatelů
99 uživatelů
Internet je k dispozici čtenářům denně
od pondělí do pátku 10 - 18 hodin
a v sobotu 9 - 12 hodin

Masarykova veřejná knihovna umožňuje přístup na Internet:

  • zájemcům starším 15 let
  • mladším v doprovodu rodičů

cena: 60,- Kč/hod.
sleva: při předplatném 10 hod. 450,- Kč (platnost permanentky 2 měsíce)
studenti: 30,-Kč/hod. - po předložení dokladu o studiu

Na Internet se lze předem objednat osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 0657/612143

Je možno využít těchto služeb:

WWW
Gopher
Telnet
E-mail
vytištění vyhledaných informací (využívá se např. pro výpisy z obchodního rejstříku atd.)
zájemci si mohou zřídit schránku
ve výjimečných případech povolujeme stahování souborů na diskety, zakoupené v knihovně

  • při použití Telnetu je nutné se korektně odhlásit od vzdáleného počítače
  • není povoleno manipulovat s prostředím Windows
  • není povoleno používat jakékoli jiné aplikace
Uživatel potvrdí podpisem souhlas s pravidly přístupu na Internet. Knihovník není povinen provádět zaškolení uživatele.
Rychlost připojení: 28,8Kbit/s

Náklady na provoz:

Internet je sice využíván stále více, to však nestačí na pokrytí provozu. Běžný provoz je hrazen z rozpočtu knihovny, se vstupními investicemi nám, jak už bylo řečeno, velmi pomohlo Ministerstvo kultury svými granty. Přesto, že provoz Internetu je poměrně nákladná záležitost, je to vynikající pomůcka pro práci knihovny. Vzpomeneme-li, jak jsme dříve pracně budovali různé informační kartotéky, pak můžeme konstatovat, že Internet dnes pro nás všechny kartotéky plně nahrazuje a dává nespočetně více možností - zkrátka moc nám v naší práci pomáhá.

Prostřednictvím Internetu mohou zájemci získat také informace o Masarykově veřejné knihovně. Mohou se také podívat do souborného katalogu knihoven okresu Vsetín, který zatím běží ve zkušebním provozu. Adresa www stránek knihovny je www.mvk.inext.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GAJDUŠKOVÁ, Helena. Internet v Masarykově veřejné knihovně Vsetín. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 6 [cit. 2024-02-22]. urn:nbn:cz:ik-10227. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10227

automaticky generované reklamy
registration login password