Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internet do škol! Ale co dál?

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Internet do škol! Ale co dál?

0 comments

Jednou z posledních větších akcí letošního Března - měsíce Internetu byla konference výmluvně nazvaná "Internet do škol - co s ním", která je součástí letošního (již devátého) ročníku Schola Nova. Záměrem konference bylo diskutovat nikoli pouze o vybavenosti českých škol informační a komunikační technikou (ICT) a jejich připojení k Internetu, ale především o využití tohoto vybavení pro zkvalitnění práce učitelů, výuky a studia.

Planet Project

Jeden z hlavních partnerů konference, společnost 3COM, představila prostřednictvím svého ředitele pana Aleše Mudruňky největší internetový průzkum veřejného mínění, kterého se zúčastnilo 1 264 580 lidí z 250 zemí celého světa. Planet Project, projekt organizovaný pod záštitou OSN, byl realizován také u nás. V zemích, kde není připojení k Internetu běžně dostupné, museli být tazatelé vybaveni kapesními počítači a telefony, jejichž pomocí vyplňovali získané odpovědi. Postoje k rodinnému i veřejnému životu, morální a kulturní hodnoty tak mohli tazatelé získat i od obyvatel Amazonských pralesů, Himalají či Laoských rýžovišť.

12. října 2001 vyhlásila společnost 3COM grantovou soutěž pro české a slovenské školy s tím, že každý měsíc vyhraje projekt jedné školy. Společnost tak pomáhá ke zkvalitnění výuky a přístupu k informacím tak, že školám poskytne vybavení pro zřízení lokální sítě a připojení k Internetu. Ačkoliv podle původního scénáře měla grantová soutěž skončit právě v měsíci Internetu, společnost 3COM se rozhodla její trvání prodloužit až do konce školního roku.

CZESHA

Druhým z partnerů konference Internet do škol - co s ním? bylo sdružení školských asociací CZESHA, které ústy svého zástupce pana Josefa Filouše prezentovalo kritiku zvolené metody Státní informační politiky ve vzdělávání. Sdružení především navrhuje výrazné snížení finanční a organizační náročnosti školení učitelů v oblasti ICT. Ukazuje se totiž, že ve školách je velký potenciál nejen ICT, ale především lidí s know-how a zkušenostmi, kteří mohou být pro takové školení nasazeni za daleko menších nároků. Mezi dalšími požadavky, které CZESHA předkládá Ministerstvu školství, je odstranění izolovanosti tzv. "privátní sítě", která nepředpokládá komunikaci stávajícími systémy škol.

European Schoolnet

Zvláštním hostem konference byla paní Anne Gilleran, která představila evropskou internetovou vzdělávací síť European Schoolnet, na jejíž podpoře se podílí 23 ministerstev školství členských zemí EU a Evropská komise. Tento rozsáhlý projekt je rozdělen do několika následujících podprojektů, které poskytují informace v angličtině, němčině, francouzštině a vybrané části také v dalších evropských jazycích:

www.eun.org - zde je hlavní portál celé sítě

www.eschoolnet.org - podpora učitelů

smc.org - podpora ředitelům a managementu škol

community.eun.org - volný nástroj pro tvorbu komunit

eschola.eun.org - kooperativní projekt eSchola

 

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Internet do škol! Ale co dál?. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 4 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-10896. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10896

automaticky generované reklamy
registration login password