Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení (Jiří Šmerda)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení (Jiří Šmerda)

0 comments
Autoři: 

Jiří Šmerda

J. Šmerda z Masarykovy univerzity přednesl příspěvek nazvaný Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení, který byl připraven ve spolupráci s V. Dosoudilem a M. Winklerem. Přednášející nejprve uvedl motivační příklad, následně ilustroval proces získávání informací z digitálních knihoven. Z každého zdroje jsou získány izolované informace k danému tématu. Pak je nutné je propojit – provést jejich syntézu, a to na základě jejich sémantického obsahu. Dnešní nástroje pomáhají řešit dílčí úlohy, informace jsou dostupné v izolovaných celcích, celkový pohled (syntetizovaný shluk informací) však chybí. Lze konstatovat, že informace dostupné jsou, ale ne snadno, a to vede k tomu, že nejsou využívány. Přednášející přiblížil také termíny informační nedostatek a informační zahlcení. Pak se již zaměřil na technologii znalostních a informačních robotů. Je využíván tzv. servisní systém, tj. komplexní adaptivní systém, v němž lidé a technologie navzájem spolupracují a vytvářejí hodnotu. Konkrétní realizace probíhá v rámci spin-off Masarykovy univerzity a Mycroft Mind a.s. Jsou vyvíjeny tyto technologické prvky: vizualizační stroj, sémantická paměť, stroj pracující se vzory struktur a chování (tzv. pattern engine), integrační stroj a organizační platforma. J. Šmerda následně předvedl ukázky aplikace. Prostřednictvím dalekohledu do informačního prostoru přiblížil schéma užitečnosti – to má stupně Ukaž, Poznej, Poraď a Udělej. J. Šmerda upozornil, že vyvíjené technologie je možné používat nejenom v digitálních knihovnách, ale v dalších aplikačních oblastech (např. v počítačových sítích). Technologie jsou používány v rámci projektu věnovaného digitálním knihovnám – cílem je vyvinout „dalekohled“ do oblasti digitálních knihoven, který podpoří proces získávání informací z tohoto prostoru. Zatím jsou řešení ve fázi prototypů, první konkrétní výsledky by měly být k dispozici v průběhu roku 2008. Dalšími tématy, kterými se budou J. Šmerda s kolegy zabývat, jsou např. osobní knihovny, adaptace na uživatele, monitorování datových zdrojů v oblasti digitálních knihoven, práce s ontologiemi a práce s plnými texty.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení (Jiří Šmerda). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-12853. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12853

automaticky generované reklamy