Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros změnil tvář, nikoliv cíle

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros změnil tvář, nikoliv cíle

0 comments
Rubrika: 
Změna je v životě považována za zpestření, při publikování v prostředí World Wide Web jde o přikázání číslo jedna. Řídíce se jím, přistoupili jsme k zásadnímu zásahu do vizuální úpravy Ikara, která dosud odrážela spíše prvotní, nadšením podložený způsob realizace našich představ o elektronickém časopisu. Jinak řečeno: poté, co jsme - jak doufáme zvládli počáteční, kritickou fázi, dostat se do povědomí potenciálních čtenářů - odborné veřejnosti, cítili jsme, že musí následovat druhý krok, jenž se dotkne celé struktury a podoby Ikara, logem a "firemními" barvami počínaje a vazbami v systému konče.

Obsah čísla je rozčleněn přehledně do rubrik, nově jsme zařadili stránky Zdroje, na níž upozorňujeme na digitální periodika v našem oboru, na seznamy knihoven na WWW a také na volně přístupné články a konferenční příspěvky a Novinky z redakčního týmu. K snazšímu nalezení článku o tématu, které vás zajímá, slouží fulltextové vyhledávání a Archiv podle rubrik. Své reakce můžete posílat prostřednictvím formuláře na stránce E-mail.

Takové rozhodnutí není samozřejmě samospasitelné, naopak přináší další problémy, bez jejichž řešení se nepohnete z místa. Především, jak zabránit tomu, aby se změnou formy byla zachována návaznost dokumentu jako takového a jak se odlišit od obdobných titulů na Síti a přitom nepodlehnout vábení po originalitě. Záchytným bodem by při inventuře znalostí a zkušeností pod názvem "Under reconstruction" měla zůstat adresa, aby pravidelní či stálí návštěvnící těchto stránek neupadli v nejistotu, kam vlastně zabrousili / browsali.

Jakkoli Ikaros prodělal zemětřesení, nezřekli jsme se v žádném případě hlavního cíle ("zakládací listinu" Ikara najdete pod odkazem Redakce), k němuž směřuje naše aktivita: vydávat moderní, otevřený a uznávaný elektronický odborný časopis na profesionální úrovni, aniž bychom museli opustit akademickou půdu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Ikaros změnil tvář, nikoliv cíle. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2022-11-30]. urn:nbn:cz:ik-10236. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10236

automaticky generované reklamy