Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros čekají zásadní změny

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ikaros čekají zásadní změny

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Usnout na vavřínech představuje "smrtelné" nebezpečí pro každou tvůrčí činnost. Znamená totiž ustrnout, upadnout do blahosklonné rutiny, nechat se ukolébat falešnou domněnkou, že dosavadní úspěchy jsou samy o sobě dostatečnou zárukou pro úspěchy budoucí. Vědomi si této skutečnosti jsme na základě dlouhých diskusí, které jsme vedli nejen na půdě redakce, ale také v širším okruhu lidí podporujících vydávání Ikara, dospěli k přesvědčení, že je třeba přistoupit k několika změnám koncepce časopisu Ikaros.

Významnou změnou, kterou můžete spatřit na svém monitoru, je nový design časopisu. Snažili jsme se o to, abyste se v obsahu časopisu lépe orientovali, abyste nepřehlédli nic důležitého a aby Ikaros více lahodil vašemu oku. (Dolaďování nového designu bude probíhat za provozu, proto se velice omlouváme za případné nedostatky.)

V uplynulém měsíci došlo ještě k jiné důležité události - k již delší dobu plánované institucionalizaci: dne 13. listopadu 2000 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Ikaros - Ikaros, o. s. (pro zájemce jsou k nahlédnutí stanovy sdružení). Vyplývá z toho, že Ikaros nebude nadále pouze dobrovolnou aktivitou soukromých osob, která nemusí vždy působit věrohodně, ale stává se právnickou osobou se vším, co k tomu náleží. Primárním předmětem činnosti občanského sdružení je vydávání časopisu Ikaros, neznamená to však, že jsou vyloučeny i další aktivity, které souvisejí s tím, čím se Ikaros zabývá z novinářského hlediska.

Dále bychom rádi navázali trvalou spolupráci s větším počtem autorů, než se to, navzdory našim představám, dosud dařilo. Nejde přitom o nic jiného než návrat ke kořenům Ikara - od samého počátku jsme neměli na mysli vytvořit komunikační prostředek, který by nám umožňoval snadno publikovat pouze vlastní texty. Naopak, vždy jsme sledovali záměr nabízet tuto příležitost, doufáme, že atraktivní, i ostatním kolegům. Konkrétním krokem tímto směrem je zřízení pravidelného sloupku Z. Uhlíře na téma digitalizace a knihovny. Další budou následovat v lednu 2001. Dalšími chystanými novinkami Ikara, o kterých vás budeme průběžně informovat, by se v budoucnu měly stát některé nové rubriky, ale také služby nad rámec těch, které se od odborného časopisu běžně očekávají, resp. takové elektronické služby, které by v případě tištěného periodika nepřicházely v úvahu. Budeme tak navazovat na stále se rozvíjející databázi záznamů diplomových prací obhájených na ÚISK FF UK, která byla zpřístupněna v září 2000.

Společným cílem těchto rozhodnutí, která jsou pro nás do značné míry krokem do neznáma, avšak považujeme je za nezbytné, pokud Ikara chceme zachovat, je "profesionalizace". Tu chápeme jako nový způsob fugování časopisu, který by podstatně rozšířil nabídku, který by byl efektivnější a v důsledku by nahradil někdy nadmíru intuitivní a rutinní postupy.

Pokud budete mít k tomuto číslu jakékoliv připomínky, neváhejte je poslat na známý redakční e-mail.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ikaros čekají zásadní změny. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 10 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-12418. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12418

automaticky generované reklamy