Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Národní lékařská knihovna

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Národní lékařská knihovna

3 comments
Autoři: 

Hodnocení informačních služeb Národní lékařské knihovny v Praze (Sokolská 54, 121 32 Praha 2) je krátké, stručné a nepříliš lichotivé. Člověk bez platného čtenářského průkazu se legálně dostane pouze k šatně (1. patro)! Vskutku, zde je pracovníkem NLK vyzván, aby průkaz předložil - v opačném případě nemá v podstatě v NLK co pohledávat. Na naši námitku, že máme v úmyslu pouze setrvat v místnosti s katalogy, ustoupil pouze se sebezapření.. Takové opatření by bylo pochopitelné pouze tehdy, kdyby na šatnu bezprostředně navazovaly studovny. Ve skutečnosti však můžeme pokračovat i do "haly služeb", kde je k dispozici několik počítačů (nikoliv příruční fond), které stěží může kdokoliv, dva metry od očí službu konajícícho knihovníka, odcizit.

I zde jsme byli u pultu poučeni o tom, že neregistrovaná osoba nemá právo k ničemu. Naše prosba, že máme zájem pouze využít katalog, zůstala přes její opakování a snahu vysvětlit, že to je přirozený informační požadavek bez ohledu na to, zda jsme či nejsme registrovaní čtenáři, nevyslyšena. Pracovnice NLK, na kterou jsme se obrátili, se odvolávala na Knihovní řád NLK (platný od 1. 9. 2001). V něm se však v souvislosti se čtenáři explicitně hovoří jen o výpůjčních službách (Příloha knihovního řádu NLK č. 1, čl. 1, odst. 2). Katalogů se pravděpodobně týká Příloha č. 3, která stanovuje pravidla pro využívání výpočetní techniky NLK. V ní se v odst. 2 praví: "Čtenář je povinen před začátkem práce předložit službě platný čtenářský průkaz." Jako trumf ve své argumentaci si zmíněná kolegyně vybrala příklad Národní knihovny ČR, kde to prý probíhá podobně - tento výrok je naprosto nepravdivý, o čemž se každý může přesvědčit.

Závěr je jednoznačný: více se o fondu NLK dovíme z online přístupného katalogu, než když ji navštívíme osobně.

Hodnocení: 
Průměr: 2 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Národní lékařská knihovna. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 10 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-10807. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10807

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Pomerne kriticke hodnoceni, ale taktez 5,5 roku stare. Mozna by to chtelo od redakce Ikara dalsi navstevu. Jestlipak se tam od te doby neco zmenilo?

Dobrý den vespolek, myslím, že úroveň služeb v NLK není ani nadále nijak závratná, ale využívám jich zhruba 1 rok a zatím jsem vše potřebné vždy získala. Co mne však pobavilo, byl postup paní knihovnice při mé registraci. Nevím, zda je to v této knihovně běžné, ale klávesnice a myš počítače u registračního pultu je od monitoru vzdálená asi 1,5m a když si knihovnice vypisovala moje údaje, vždy si něco zapsala a pak se šla podívat k monitoru blíž, aby na to viděla :-D Netroufám si usuzovat, o čem všem to vypovídá ;-). Ale jak říkám, využívám zejména služeb meziknihovních výpůjček, ty fungují dobře.