Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Historik a databáze

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Historik a databáze

0 comments
Autoři: 

Výzkumné centrum pro dějiny vědy spolu s Ústavem dějin a Archivem Univerzity Karlovy pořádají jednodenní pracovní seminář "Historik a databáze. Možnosti a meze využití databázových programů pro historický výzkum", který se koná ve čtvrtek 3. října 2002 v Zelené posluchárně Karolina (Praha 1, Celetná 20, 1. p., č. 141). Setkání přinese informace o databázích univerzitních pramenů středověku, o evidenci vědeckých osobností 19. a 20. století, o církevních úředních knihách středověku, o zpracování českých katastrů, bohemikálních starých tisků a o informačních zdrojích historických fondů Národní knihovny a Archivu hl. města Prahy. Organizátoři chtějí nabídnout prostor k mezioborovému setkání archivářů, historiků, knihovníků a muzejníků, kteří ve své práci užívají databázové programy nebo se zajímají o využití počítačových programů při zpracování historického materiálu. Smyslem semináře má být diskuse o možnostech využití počítačových programů pro historický výzkum a výměna dosavadních zkušeností s jejich vytvářením a využitím.

Program:

9.00 - 12.30
Mgr. Jana Borovičková, Historik a databáze - zkušenosti dvou projektů
Mgr. Eva Doležalová, Liber ordinationum cleri

Přestávka

Mgr. Jan Adámek, Acta correctorum cleri
PhDr. Lenka Matušíková, Databázové zpracování českých katastrů

14.00 - 17.30
PhDr. Zdeněk Uhlíř, Informační zdroje Národní knihovny ČR v oblasti historických fondů
PhDr. Jiří Kroupa, Clavis monumentorum litterarum

Přestávka

PhDr. Jakub Hrdlička, Zkušenosti z budování databázového informačního systému Archivu hl. města Prahy

Závěrečná diskuse

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVATOŠ, Michal. Historik a databáze. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-10975. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10975

automaticky generované reklamy
registration login password