Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gale Virtual Reference Library - nová platforma pro vyhledávání v kolekci renomovaných elektronických knih (Ulrike Engel)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Gale Virtual Reference Library - nová platforma pro vyhledávání v kolekci renomovaných elektronických knih (Ulrike Engel)

0 comments
Autoři: 

Společnost Thomson Gale představila Gale Virtual Reference Library. Databáze v současné době zahrnuje necelých 200 titulů ze všech vědních oborů, ale od tohoto roku bude každá publikovaná tištěná kniha spol. Thomson Gale přidána do databáze ve elektonické podobě. Zároveň probíhá doplňování titulů z dalších nakladatelství (Macmillan, St. James Press ad.). Nákup elektronické verze knihy je v porovnání s tištěnou dražší o 5-10%, ale umožňuje libovolné další nakládání s titulem v rámci dané instituce (download, tisk, remote access apod.). Systém umožňuje nakoupit pouze vybraný titul, ne celou kolekci a podporuje přímý přístup z OPACu přes záznamy v MARCu a protokol Z39.50.

(jas)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Gale Virtual Reference Library - nová platforma pro vyhledávání v kolekci renomovaných elektronických knih (Ulrike Engel). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-11579. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11579

automaticky generované reklamy
registration login password