Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Francouzské souborné katalogy

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Francouzské souborné katalogy

0 comments
Autoři: 

Francouzský souborný katalog (Catalogue Collectif de France - CCFr) obsahuje více než 15 miliónů bibliografických záznamů knih, seriálů, speciálních dokumentů a rukopisů. Souborný katalog je projektem ministerstva kultury a ministerstva výchovy, provozuje jej francouzská Národní knihovna. Obsahuje záznamy ze tří velkých francouzských knihoven: francouzské Národní knihovny (BN-OPALE), SUDOC a katalog starších a lokálních fondů 55 městských a odborných knihoven. Součástí CCFr je souborný katalog periodik (CCN-PS). Vstup do katalogu je volný.

Souborný katalog francouzských vysokých škol SUDOC (Systeme universitaire de documentation) (Univerzitní dokumentační systém) obsahuje více než 5 miliónů titulů monografií, disertací, periodik a dalších typů dokumentů. Do souborného katalogu přispívá více než 3000 institucí. Vstup do katalogu je volný

Oborový souborný katalog AGROPOLIS - Catalogue collectif des périodiques je zaměřený na oblast zemědělství. Obsahuje záznamy periodik 20 účastnických knihoven. Vstup do katalogu je volný.

Souborný katalog muzejních knihoven ve Francii (Catalogue collectif des bibliotheques des musées nationaux) má 24 účastníků. SK obsahuje téměř 190 000 bibliografických záznamů monografií, katalogů muzeí, výstav, periodik, elektronických zdrojů apod. Počet účastníků se stále zvyšuje. Vstup do katalogu je volný.

BEFAP (Bibliotheque électronique francophone pour l`Asie-Pacifique) Souborný katalog frankofonní literatury jihovýchodní Asie. Obsahuje téměř 40 000 bibliografických záznamů z fondů knihoven, které se účastní projektu BEFAP (Kambodža, Laos, Vietnam, vybrané knihovny ve Francii).

Do SK přispívá 8 účastníků, mj. národní knihovny Kambodži, Laosu a Vietnamu. Vstup do katalogu je volný.

PASTEL, souborný katalog disertačních prací budovaný dokumentačními centry 10 technických vysokých škol v Paříži spojených do institutu ParisTech. Obsahuje plné texty disertačních prací. Vstup do databáze je volný.

THESA je souborný katalog disertačních prací ze 40 francouzských vysokých škol. THESA na rozdíl od podobných projektů obsahuje záznamy zadaných, rozpracovaných disertačních prací a prací obhájených maximálně před 12 měsíci. Vstup do databáze je volný.

Dalším SK disertačních prací je Le fichier central des theses (Centrální katalog disertačních prací). Do SK přispívá více než 80 účastníků z řad francouzských vysokých škol. SK obsahuje víc než 85 000 záznamů prací z oboru společenských a humanitních věd, ekonomických věd a řízení. I do tohoto SK je vstup volný.

Souborný katalog Hermine je regionální souborný katalog. Tvůrcem SK je Agentura spolupracujích knihoven Bretagne, která sdružuje 95% knihoven v oblasti. SK je budován od roku 1999, obsahuje více než 12 000 bibliografických záznamů monografií, periodik i disertačních prací s zaměřených na Bretagne a jeho obyvatele. Vstup do katalogu je volný.

Souborný katalog Normandie obsahuje, jak napovídá název, bibliografické záznamy dokumentů z fondů Knihoven v Normandii. Obsahuje více než 80 000 bibliografických záznamů. Vstup do katalogu je volný.

Souborný katalog Burgundska obsahuje více než 65 000 bibliografických záznamů knih, periodik, univerzitních prací, audiovizuálních dokumentů s tématikou Burgundské oblasti. SK se účastní 25 knihoven oblasti. Vstup do katalogu je volný.

Souborný katalog Mémoire et actualité en région Rhône-Alpes (Paměti a novinky regionu Rhône-Alpes) Obsahuje více než 220 000 bibliografických záznamů z více než 50 knihoven regionu Rhône-Alpes. Vstup do katalogu volný.

Virtuální souborný katalog CIBLE umožňuje paralelně vyhledávat 12 katalogů univerzitních knihoven v oblasti Lyonu. Vstup do katalogu je volný.

Souborný katalog Archipel obsahuje bibliografické záznamy z oblasti Toulouse a středních Pyrenejí. Účastní se jej 33 knihoven. Vstup do katalogu je volný.

Ve Francii je relativně mnoho SK, největší význam a využití mají CCFr (národní souborný katalog) a SUDOC (SK univerzit).


Reference
Les catalogues collectifs [online]. Dostupný z www : http://xnet2.u-paris10.fr/pls/portal30/docs/FOLDER/MEDIADIX/SITE/COURS/OUTIL_COLLECTIF/cat.htm


Tabulka: SK Francie

Legenda:
nár. - národní
reg. - regionální
ob. - oborový
inst. - institucionální
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
m - monografie
a - články
sd - speciální typy dokumentů
man - rukopisy
dis - disertace
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů Poznámka
Francienár.RCatalogue Collectif de France (OPAC)CCFrs, m, sd, mancca 3900?15 0002003
Francienár., inst.RSysteme universitaire de documentation (OPAC)SUDOCs, m, dis 3000?50002003
Francieob.RCatalogue collectif des périodiques (OPAC)AGROPOLIS s20??2000
Francienár., inst.RCatalogue collectif des bibliotheques des musées nationaux (OPAC)xm, s, sd24?1902003?
Francieob.RBibliotheque électronique francophone pour l`Asie-Pacifique (OPAC)BEFAPm, s, sd8?401999
Francieob.RPASTEL (OPAC)xdis10??2000obsahuje plné texty prací
Francieob.RTHESA (OPAC)xdis40*?2003*obsahuje záznamy dis. prací zadaných, rozpracovaných a obhájených max. před 12 měsíci
Francieob.RLe fichier central des theses (OPAC)xdis80?852003
Franciereg.RHermine (OPAC)xm, s, dis751862122004
Franciereg.RLe catalogue collectif normand (OPAC)xm, ???802000
Franciereg.RLa base bibliographique bourguignonne (OPAC)xm, s, sd25?652004
Franciereg.RMémoire et actualité en région Rhône-Alpes (OPAC)xm, s, sd 50?2202003
Franciereg.VLe Catalogue Interconnecté de Bibliotheques a Lyon et en Europe (OPAC)CIBLEm, s12?x2003
Franciereg.RLe catalogue collectif des bibliotheques des universités de Toulouse et de Midi-Pyrénées (OPAC)ARCHIPELm, s33??2003
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Francouzské souborné katalogy. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 2 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-11494. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11494

automaticky generované reklamy
registration login password