Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fotoreportáž z prohlídky nové centrální knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Fotoreportáž z prohlídky nové centrální knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

0 comments
Autoři: 

1. února 2010 v návaznosti na předchozí kolaudaci stavby (22. ledna 2010) nabídla centrální knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (resp. Centrum studijních a informačních služeb) zájemcům možnost nahlédnout do svých nových prostor. Teprve v průběhu února a března 2010 bude probíhat stěhování fondů a příprava na otevření knihovny pro čtenáře. Slavnostní otevření knihovny je plánováno na 1. dubna 2010.

Knihovna nabízí celkem 160 studijních míst. Značná část knihovního fondu bude dostupná formou volného přístupu – celkově v knihovně bude umístěno 250 000 knihovních jednotek, z toho bude rámci volně přístupného fondu umístěno na 100 000 knihovních jednotek. Knihovna bude mít otevřeno od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 20:00 (v případě zájmu ze strany uživatelů je možné rozšíření otevírací doby).

Náklady na druhou etapu výstavby knihovny dosáhly cca 70 milionů Kč (zahrnují vlastní výstavbu, přípravu projektu, přeprojektování, archeologický průzkum, stavební dozor atd.).

Z únorové prohlídky prostor knihovny vám přinášíme fotoreportáž:

Před zahájením prohlídky prostor knihovny

Před zahájením prohlídky prostor knihovny

Úvodní slovo děkana FF UK Michala Stehlíka

Úvodní slovo děkana FF UK Michala Stehlíka

Na úvodní slovo M. Stehlíka navázal proděkan FF UK pro rozvoj Jiří Gregor

Na úvodní slovo M. Stehlíka navázal proděkan FF UK pro rozvoj Jiří Gregor

Vlastní prohlídku zahájila ředitelka knihovny Šárka Frantová

Vlastní prohlídku zahájila ředitelka knihovny Šárka Frantová

Technické vybavení v počítačové studovně

Technické vybavení v počítačové studovně

Prázdné regály se budou zaplňovat až v průběhu února a března 2010

Prázdné regály se budou zaplňovat až v průběhu února a března 2010

Pohled na kompaktní regály ve skladu

Pohled na kompaktní regály ve skladu

J. Gregor pózující mezi kompaktními regály

J. Gregor pózující mezi kompaktními regály

Zázemí pro knihovníky

Zázemí pro knihovníky

Zabezpečený prostor pro uložení vzácných knih

Zabezpečený prostor pro uložení vzácných knih

Červená studovna, kde bude k dispozici referenční pult a také knihy z oblasti filologie a beletrie

Červená studovna, kde bude k dispozici referenční pult a také knihy z oblasti filologie a beletrie

Pohled z nových prostor knihovny na hlavní budovu FF UK

Pohled z nových prostor knihovny na hlavní budovu FF UK

Studijní místa pod skleněnou střechou

Studijní místa pod skleněnou střechou

Nenápadné nádobky na třídění odpadu

Nenápadné nádobky na třídění odpadu

Modrá studovna zaměřená na filozofii, sociální vědy a umění

Modrá studovna zaměřená na filozofii, sociální vědy a umění

V rámci přípravy nových prostor byla rovněž repasována původní okna

V rámci přípravy nových prostor byla rovněž repasována původní okna

Působivý výhled na budovu Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Působivý výhled na budovu Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Týmová studovna s multimediálním vybavením

Týmová studovna s multimediálním vybavením

J. Gregor odpovídající v Červené studovně na dotazy

J. Gregor odpovídající v Červené studovně na dotazy

Uživatelům knihovny budou k dispozici skříňky (kromě těchto také skříňky s elektronickými zámky ve stolech u studijních míst)

Uživatelům knihovny budou k dispozici skříňky (kromě těchto také skříňky s elektronickými zámky ve stolech u studijních míst)

Vstup do knihovny

Vstup do knihovny

Autorkou fotografií je Linda Jansová.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANSOVÁ, Linda. Fotoreportáž z prohlídky nové centrální knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 3 [cit. 2020-07-03]. urn:nbn:cz:ik-13386. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13386

automaticky generované reklamy
registration login password