Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Formulář ve formátu PDF? A proč ne!

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Formulář ve formátu PDF? A proč ne!

0 comments

Úřady veřejné správy si postupně zvykají na povinnost, kterou jim stanovuje zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.: zveřejňovat informace o sobě a dokumenty jako výsledky své činnosti, a to i na Internetu, aniž by je někdo k tomu vyzval. Dalším instrumentem státní informační politiky, který nabízí alternativu k tradiční komunikaci mezi institucemi navzájem (nejen ve sféře obchodu) a mezi občany a institucemi, je elektronický podpis. Příslušná právní norma (č. 227/2000 Sb.) se stala jedním z hitů letošní parlamentní sezóny, ale její rutinní implementace je zatím hudbou budoucnosti. Potud je to zatím stát, a zaplaťpánbu za to, konečně v tom spočívá jeho role, který určuje, kdo a za jakých podmínek má v této oblasti jednat. Často by však plně stačila špetka obyčejného zdravého rozumu, aby instituce, s nimiž občan musí na základě zákonné povinnosti komunikovat v daném právním úkonu, využily dostupné technologie a usnadnily mu aspoň částečně tuto činnost, jež ne vždy probíhá rychle a přímočaře podle jeho představ, a zprostředkovaně tak zvýšily svou reputaci. Mám na mysli možnost stáhnout a vytisknout plnohodnotné formuláře, které tak lze vyplnit v klidu a ušetřit tak čas, který bychom museli strávit na úřadě. Konkrétní negativní zkušenost jsem učinil při přidělení IČO občanskému sdružení Ikaros na České statistickém úřadu, který na svých stránkách pouze ukazuje vzor příslušného formuláře, který však není akceptován jako doklad, přestože oba dokumenty se liší pouze v tom, že elektronická verze nemá po straně modrý pruh. Zřejmě jsem nebyl první (a ani poslední, protože se nic v tomto směru nezměnilo), který na tuto skutečnost na ČSÚ upozornil, soudě podle reakce úřednice, která prý "již několikrát urgovala kompetentní kolegy", ale co "člověk z ulice" zmůže? Ne ve všech případech vládne taková tristní situace - již se objevily první vlaštovky (doporučuji sledovat server Form.CZ, který spolupracuje např. s Ministerstvem financí ČR, jehož některé tiskopisy jsou finanční úřady povinny převzít, i když jsou vytištěny z počítače, a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou). Doufám, že další budou brzy následovat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Formulář ve formátu PDF? A proč ne!. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 1 [cit. 2023-02-06]. urn:nbn:cz:ik-10665. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10665

automaticky generované reklamy