Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do knihovny Multikulturního centra Praha

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze do knihovny Multikulturního centra Praha

0 comments

Exkurzi do Knihovny Multikulturního centra Praha (MKC) uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) dne 15. února 2011 pod skvělým vedením Mgr. Lindy Jansové, Ph.D.

MKC sídlí v paláci Lucerna, přesnější adresa je Vodičkova 36, Praha 1 (vchod se nachází naproti Lucerna Music Baru). Zde ve 3. patře nás velmi vlídně přijala knihovnice Bc. Denisa Zobačová.

MKC je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je vytvářet prostor pro komunikaci, poznání a výzkum rozmanitých evropských i neevropských kultur a identit, jejich křižovatek, vzájemného vlivu a proměn. V naší republice působí od roku 1999. První sídlo bylo v Prokopově ulici, dále v paláci YMCA a konečně od roku 2004 v Lucerně. Je tu zaměstnáno patnáct lidí, většinou koordinátorů různých projektů s menšími úvazky, na plný úvazek jen čtyři. Virtuální adresa je http://www.mkc.cz/.

Knihovna, která se prolíná s infocentrem, je spravována jedním člověkem. Fond knihovny tvoří 2 700 svazků knih a několik desítek filmů , dokumentů a časopisů. Otevřeno má v pondělí od10 -do 15 hodin a ve čtvrtek od 12 do 19 hodin (v létě jen po předchozí domluvě).

Knihovna nabízí informace o multikulturním soužití v ČR a jiných částech světa, beletrii i odborné knihy (některé zahraniční tituly jsou v ČR dostupné pouze v této knihovně). Vše je umístěno v jedné útulné místnosti rozděleny podle tematických okruhů, mezi něž patří např. ženy a gender, Romové, menšiny v ČR, národní identita, náboženství a mytologie či národy a státy. Popisky jsou v češtině i angličtině.

Většinu uživatelů tvoří studenti vysokých škol u nás, a to včetně zahraničních studentů, kteří v ČR studují díky programu Erasmus, a také učitelé.

Knihovna nabízí možnost prezenčních i absenčních výpůjček. Průkazka čtenáře stojí 50 Kč za rok.

Samozřejmostí je online katalog (v knihovně je využíván systém Clavius), počítač a možnost bezdrátového připojení k internetu. Data se do Souborného katalogu ČR jsou odesílána dvakrát ročně.

MKC se účastní se řady projektů, například v rámci projektu Knihovna pro všechny vydalo brožuru Knihovny pro všechny : evropská strategie pro multikulturní vzdělávání. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze pořádá semináře pro knihovníky. Také organizuje kurzy češtiny a práce na počítači pro cizince.

Nejnovější akcí je výstava Flexi in Security, což jsou fotografie – dokumenty o situaci migrantů v době ekonomické krize. Probíhá pod širým nebem na náměstí Republiky v Praze od 2. do 21. 2. 2011 a dále se přesune do Brna, Ostravy a poté i do evropských metropolí. Více informací naleznete na adrese http://www.migraceonline.cz/flexi-in-security.

Naše hostitelka Denisa Zobačová při výkladu

Naše hostitelka Denisa Zobačová při výkladu

Účastníci exkurze při diskusi

Účastníci exkurze při diskusi

Studijní místo s počítačem

Studijní místo s počítačem

Účastníci exkurze při výkladu

Účastníci exkurze při výkladu

Prohlídka knihovny

Prohlídka knihovny

Autorkou fotografií je Linda Jansová. Další fotografie jsou k dispozici na adrese http://www.facebook.com/album.php?aid=266586&id=574344070&l=f1565bd442.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEŠOUTOVÁ, Ivana. Exkurze do knihovny Multikulturního centra Praha. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 3 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-13627. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13627

automaticky generované reklamy