Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla

1 comments
Anglicky
English title: 
The Archive and Library of the National Theater: Ten Thousand names
English abstract: 
The Archive of the National Theater offers precious collections of various printed material documenting everyday life of the theater, including posters, newspaper clippings or accounting records. The set designs by well-known authors or photographs are also to be found here. Information on over 10 thousand of people associated with the field of theater may be studied even by the general public. The library is open twice a week and its major task of digitizing the items of the Archive is now nearly completed.

Dne 21. ledna měli členové pražské organizace SKIP možnost podívat se do velmi zajímavého Archivu a Knihovny Národního divadla. Vedoucí archivu je Mgr. Zdena Benešová a pracuje zde od roku 1974. Budova se nachází v budově na Anenském náměstí v centru Prahy, do které se přestěhoval z budovy ND v roce 1977.

Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla
Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla

Fond archivu obsahuje velmi cenné a různorodé sbírky. Dělí se na fond listinný a obrazový. Listinný fond obsahuje všechny materiály v papírové podobě a dále se člení do několika částí. Nejdůležitější a nejobsáhlejší je listinný fond inscenací. Materiály jsou archivovány podle inscenací Národního divadla, což je základní stavební kámen fondu. Shromažďuje se všechno, co k daným představením existuje – programy, plakáty, výstřižky, kritiky, rozhovory, záznamy z porad, rozpočty atd. Jsou zde k nalezení denní záznamy repertoáru divadla od roku 1883.

Dále existuje personální fond, který obsahuje informace o jednotlivých osobách. V současnosti obsahuje informace o 10 125 osobách. Jedná se o materiály nejen o hercích Národního divadla, ale i o hudebních skladatelích, spisovatelích, dramatických a výtvarných umělcích i o hercích jiných divadel. Většinou má podobu výstřižků z denního tisku a odborných časopisů. Jedná se o nejcennější fond archívu.

Další část představuje věcný fond. Zde se ukládají informace, které se nevztahují ani k inscenacím ani k personáliím. Jedná se například o všeobecné informace o divadelní sezóně, o akcích, porady vedení Národního divadla a další. Poslední částí je tzv. fond zájezdů, který se týká výjezdů Národního divadla ven a cizích souborů do Národního divadla, včetně koncertů.

Regály a pořadače plné vzácných fondů Regály a pořadače plné vzácných fondů
Regály a pořadače plné vzácných fondů

Cennou sbírkou archivu je také sbírka konvolut divadelních cedulí, což je vlastně nejdůležitější sbírka pro badatele, vědce a historiky. Ty jsou svázané od roku 1883 až do současnosti. Tuto cennost má ještě Divadelní oddělení Národního muzea.

Obrazový fond má dvě části. První je fond fotografií. Ten je velmi obsáhlý, od roku 1948 mělo divadlo svého fotografa. Fotografie do roku 1920 jsou zdigitalizovány a originály uloženy v Národním archivu. Druhou částí je fond výtvarných a kostýmních návrhů. Ten neobsahuje takové množství materiálů jako fond fotografií. Za první republiky zůstávaly scénické a kostýmní návrhy pro inscenaci majetkem divadla. Jsou zde návrhy například Josefa Čapka, Vlastimila Hofmana nebo Josefa Matěje Gottlieba, který byl zaměstnancem Národního divadla. V průběhu let se ale praxe změnila a návrhy zůstávají v majetku autora. Proto existují v tomto fondu velké mezery. Některé návrhy se dostávají do fondu formou daru, například velký fond kostýmních návrhů Jana Skalického.

Archiv má také knihovnu, která je jeho součástí a je registrovaná na Ministerstvu kultury jako veřejná knihovna. Jedná se o knihovnu výběrovou, v současnosti čítá asi 37 tisíc svazků. Uspořádání fondů knihovny je následující: zvlášť je veden fond divadelních her, a to jednak divadelních her vydaných Národním divadlem pro potřeby inscenací, jednak her vydávaných Dilií a ostatními nakladatelstvími.

Jedná se o rozsáhlý fond se vzácnými tisky. Jsou zde rukopisy z Prozatímního divadla a z počátků Národního divadla. Zvlášť je vedena uměnovědná literatura, výtvarná, hudební, divadelní literatura a beletrie. Beletrie se nakupuje jen v případě, že má něco společného s divadlem. Knihovnu využívají dramaturgové z celých Čech.

Pro veřejnost je badatelna otevřená dva dny v týdnu – pondělky a čtvrtky do půl šesté večer. Knihovnu navštěvují studenti, dramaturgové, režiséři, kritici. Pro zaměstnance divadla, kterým knihovna slouží, je otevřeno každý den.

Vzácné dokumenty Režijní kniha Miroslava Macháčka
Ve fondu nechybí ani cenné dokumenty - například režijní kniha Miroslava Macháčka

V roce 2002 se vedení Národní divadla rozhodlo zahájit digitalizaci archivu a vytvořit soupis repertoáru Národního divadla na webových stránkách od roku 1883 do současnosti včetně postav a jejich obsazení. Soupis repertoáru představoval první etapu. Druhou etapu představovalo vkládání denního repertoáru na web, tedy věrné kopie denních cedulí. Také se digitalizují fotografie a kostýmní a scénické návrhy.

Webový archiv tak spojuje všechny druhy sbírek, které jsou ve fondu archivu. Na adrese http://archiv.narodni-divadlo.cz/ je možné v tomto archivu vyhledávat jak podle představení, tak podle herců, k dispozici jsou fotografie z představení, kostýmní a scénické návrhy, pokud jsou k dispozici. Digitalizace stále probíhá, větší část je však v současnosti hotová.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
PILLEROVÁ, Vladana. Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 4 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-14221. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14221

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Děkuji za velmi přínosný a informacemi nabitý článek!

registration login password