Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evropská digitální knihovna a autorské právo (Adéla Faladová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Evropská digitální knihovna a autorské právo (Adéla Faladová)

0 comments
Autoři: 

Adéla Faladová

A. Faladová z odboru autorského práva Ministerstva kultury České republiky přednesla příspěvek s názvem Evropská digitální knihovna a autorské právo. Cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti evropské kulturní a vědecké dědictví. Jedná se o vlajkovou loď strategie i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost. Z dokumentů týkajících se projektu je důležité zejména Doporučení Evropské komise ze srpna 2006 a Závěry Rady z prosince 2006. V souvislosti s autorským právem se jedná o problémy výlučného práva na rozmnožování (v případě digitalizace), výlučného práva na sdělování veřejnosti (v případě zpřístupňování online), problémy spojené s osiřelými díly (orphan works), díly nedostupnými na trhu (out-of-print works) a se sklízením webu. Pro již existující díla by mělo být nalezeno řešení, do budoucna je nutno omezit vznik nových osiřelých děl, jednou z možností je Digital Rights Management (DRM), další např. licence Creative Commons. V ČR již byla vytvořena pracovní skupina pro využívání Creative Commons, připravuje i workshopy pro uživatele, knihovny, muzea, státní správu nebo autory. Existují také internetové stránky http://www.creativecommons.cz/. A. Faladová zmínila i skupinu expertů na vysoké úrovni, která je zaměřena na oblast digitálního uchovávání. V rámci skupiny vznikla i podskupina pro autorsko-právní otázky. Mezi její doporučení patří např. vytváření databází s informacemi o osiřelých dílech a databází děl nedostupných na trhu. Přednášející zmínila i webové stránky EUROPEANA, které jsou v testovacím provozu.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Evropská digitální knihovna a autorské právo (Adéla Faladová). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12845. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12845

automaticky generované reklamy
registration login password