Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování v Národní knihovně ČR (Jiří Polišenský, Pavel Kocourek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování v Národní knihovně ČR (Jiří Polišenský, Pavel Kocourek)

0 comments
Autoři: 

Jiří Polišenský

P. Kocourek účastníkům konference přiblížil evidenci digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování v NK ČR. Hlavním záměrem je sledovat digitalizaci, evidenci zakázek a jejich vztah, dále eliminovat předávání dat a jejich přepisování, zamezit duplicitě a poskytovat informace o průběhu digitalizačních prací. Podrobně popsal vývojové fáze služby pro evidenci, řízení a sledování digitalizace, a to včetně ukázky v prostředí WWW. Objasnil, na jakých technologiích systém pracuje, použití souborů XML a co všechno se eviduje, tedy periodika, monografie, zpracovatelé, zakázky a přidělené úkoly, mikrofilmy a img., zmapování procesů a rolí uživatelů. P. Kocourek zdůraznil, že systém nezpřístupňuje koncové materiály, to by měla být práce konkrétních spolupracujících knihoven. Na praktických příkladech nakonec systém předvedl a vyjádřil naději a jeho rozšíření i mimo Národní knihovnu. Do budoucna by chtěli umožnit kompletní záběr linky zpracování, zjednodušení postupu, integrace a úpravy dalších uživatelů a zejména podnítit vznik konsorcia na sdílení digitalizovaných bází.

(text konferenčního příspěvku)

(bs)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování v Národní knihovně ČR (Jiří Polišenský, Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-12512. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12512

automaticky generované reklamy