Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Etika v informování veřejnosti o kvalitě zdravotní péče (Olga Tomoszková, Věra Martínková, Věra Toršová)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Etika v informování veřejnosti o kvalitě zdravotní péče (Olga Tomoszková, Věra Martínková, Věra Toršová)

0 comments
Autoři: 
Olga Tomoszková

O. Tomoszková problematiku představila na příkladu nemocničních nákaz (infekce získaná při pobytu v nemocnici), která je významným ukazatelem kvality zdravotní péče. Výzkumy prokázaly, že v USA se v nemocnici nakazí 4-5 % pacientů, na JIP dokonce 16 %, ročně z důvodu nemocničních nákaz zemře 90 000 pacientů. Podle míry nemocničních nákaz se hodnotí kvalita nemocničního zařízení. Propagátorem boje s nemocničními nákazami byl lékař Semmelweis (horečka omladnic). Lékař by neměl přenášet infekce (mytí rukou apod.), ale ani sám by neměl být zdrojem nákazy (měl by být očkovaný a zdravý). Třetině nemocničních nákaz lze předejít prevencí. Pacient by měl mít všechny dostupné informace o nemocničním zařízení, aby mohl posoudit všechna rizika, jeho důvěra nemůže být založena na neinformovanosti. V současnosti se v zahraničí vede diskuse o aplikaci etických zásad ve formě legislativy. O. Tomoszková prezentovala aktuální stav této problematiky v USA, Austrálii, Evropské unii a České republice, zmínila se také o Lucemburské deklaraci z dubna 2005, kterou označila jako alibistickou. V ČR je povinnost hlásit nemocniční nákazy pouze v případě epidemií nebo úmrtí pacienta, tyto informace jsou však určeny odborníkům a nejsou běžně přístupné veřejnosti. Právo na lékařské informace je rámcově ošetřeno Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o biomedicíně. Současný stav v ČR je v oblasti etických zásad nedostatečný, rámcové zásady nejsou specifikovány prováděcími předpisy. V nich by měl být stanoven rozsah poskytovaných informací, osoby odpovědné za poskytování informací a další otázky, mj. forma předkládání informací. Rizikem zveřejňování informací o nemocniční nákaze je odliv pacientů z nemocnic, které budou mít vysoké ukazatele nemocniční nákazy. K přínosům patří naplnění práv pacienta a další výhody. Problémem jsou také právní dopady zveřejňování chyb ve zdravotnictví. Jednou z českých vlaštovek ve zveřejňování kvality zdravotní péče jsou výsledky vyhodnocení kvality péče v některých porodnicích publikované na www.jaksekdeleci.cz.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Etika v informování veřejnosti o kvalitě zdravotní péče (Olga Tomoszková, Věra Martínková, Věra Toršová). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-01-20]. urn:nbn:cz:ik-11881. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11881

automaticky generované reklamy