Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EThOS – Online služba elektronických dizertací

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

EThOS – Online služba elektronických dizertací

1 comments

Dne 20. dubna 2009 byla veřejnosti zpřístupněna Online služba elektronických dizertací (Electronic Theses Online Service, EThOS). Službu, která původně vznikla pod záštitou Společného výboru pro informační systémy (Joint Information Systems Committee), provozuje Britská knihovna, která spravuje centrální repozitář a která tak navázala na své předchozí aktivity. Cílem služby je zdarma zpřístupňovat uživatelům kvalifikační práce, které od roku 1600 vznikly na půdě vysokých škol ve Spojeném království. V současnosti je jich zpřístupněno více než 250 000. Dizertace, které jsou nabízeny, ale nejsou k dispozici k okamžitému stažení, jsou zdigitalizovány do 30 dnů zdarma na vyžádání. Databáze je minimálně jednou týdně aktualizována.

Logo projektu EThOS

Elektronická dizertace

Elektronickou dizertací se rozumí nejenom dizertace, která jako elektronická již vznikla, ale i dokument naskenovaný a následně převedený do formátu PDF. Nebo naopak může jít i o dizertaci, která obsahuje různé multimediální přílohy a v papírové podobě vůbec neexistuje. Vysoké školy, které se projektu účastní, často prostřednictvím služby EThOS zpřístupňují pouze dizertace, projekt však takto omezen není a školy mohou zpřístupňovat kvalifikační práce vzniklé na všech stupních vysokoškolského vzdělávání.

Zúčastněné vysoké školy

Ačkoliv je cílem služby zpřístupnit všechny vysokoškolské práce vzniklé ve Spojeném království, projektu se účastní pouze omezené množství škol. Jejich úplný seznam je zpřístupněn na webových stránkách služby.

Způsob práce

Vysoké školy samy posílají do repozitáře Britské knihovny dizertace v papírové podobě, elektronické dizertace nebo dizertace na mikrofilmech. Mohou však zasílat i pouze metadata.  Pokud mají vysoké školy samy vybudované repozitáře, je možný i obrácený způsob, tedy že data (metadata nebo plný text) jsou z institucionálních repozitářů sbírána. Navíc Britská knihovna nabízí i službu digitalizace textových vysokoškolských prací, a to za zvýhodněných finančních podmínek.

Vyhledávání

Jednoduché vyhledávání

Jednoduché vyhledávání je realizováno pomocí jednoho selekčního pole, do kterého uživatel zapisuje klíčová slova bez použití logických operátorů. První klíčové slovo je považováno za nejdůležitější.

Pokročilé vyhledávání

Pokročilé vyhledávání má přednastavena tři selekční pole (lze je dle potřeby přidávat), která lze spojovat pomocí logických operátorů AND, OR, AND NOT. Vyhledávat lze v abstraktech (jsou však u minima záznamů), jménech autorů, identifikačních číslech dizertací, trvalých identifikátorech EThOS, názvech dizertací, předmětových heslech, předmětových heslech Kongresové knihovny, jménech institucí atd. (viz Obr. 1).

Obr. 1 – Pokročilé vyhledávání

Obr. 1 – Pokročilé vyhledávání

Oba způsoby vyhledávání je možné omezit na dokumenty, které lze okamžitě stáhnout do počítače.

Výsledek vyhledávání

Uživateli se zobrazí seznam záznamů, dokumenty, které lze okamžitě stáhnout, jsou označeny ikonou. Záznam obsahuje plný název dokumentu, jméno autora, jméno instituce, kde byla práce obhájena (současný i původní, došlo-li ke změně), rok obhajoby, stupeň vysokoškolského vzdělání a klíčová slova (viz Obr. 2)

Obr. 2 – Záznam dizertace

Obr. 2 – Záznam dizertace

Výstup

Uživatel si vysokoškolskou absolventskou práci zdarma stáhne do svého počítače. Pro vyhledávání v systému se nemusí registrovat. Pro stáhnutí práce ovšem registrace nutná je, vyžaduje však pouze minimum informací o uživateli (kromě emailové adresy a hesla jsou povinné pouze jméno, příjmení, adresa a země). Uživatel pod záznamem vybere způsob dodání dokumentu – prvním je právě stažení, které je zdarma.

Obr. 3 – Stažení vybraného dokumentu

Obr. 3 – Stažení vybraného dokumentu

Tím dokument přidá do svého košíku, systém tedy připomíná klasický online obchod (viz Obr. 3). Následně je uživatel navigován k potvrzení objednávky (cena je u stažení dokumentu 0 GBP) a pomocí několika jednoduchých kroků se dostane až k samotnému stažení (viz Obr. 4).

Obr. 4 – Stažení vybraného dokumentu II

Obr. 4 – Stažení vybraného dokumentu II

Přidanou hodnotou služby je možnost nechat si zvolenou vysokoškolskou práci zhotovit v papírové podobě, dále nechat ji svázat do měkké či pevné vazby nebo vypálit na optický disk.

Literatura:
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RÖSSLEROVÁ, Klára. EThOS – Online služba elektronických dizertací. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 4 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-13406. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13406

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Pokud vím, tato služba není zdarma, pouze prvních několik desítek tisíc bylo zdarma v rámci projektu. Chci-li zdigitalizovat disertaci, musím za digitalizaci zaplatit. Velmi pěkné na této službě ale je, že takto platí jen první člověk, ostatní mají zdigitalizovanou disertaci již dostupnou zdarma.
Jan Mach