Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Emerging Markets Information Service (EMIS) - informační zdroj pro podporu podnikání na rozvojových trzích

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Emerging Markets Information Service (EMIS) - informační zdroj pro podporu podnikání na rozvojových trzích

0 comments

Cyklus přednášek Jinonické informační pondělky v letním semestru zahájila Mgr. Věra Vondrášková tématem "EMIS (Emerging Markets Information Service) - informační zdroj pro podporu podnikání na rozvojových trzích (střední a východní Evropa, Asie, Latinská Amerika, Střední východ a Afrika). Použití konkrétního nástroje pro vyhledávání informací o společnostech, průmyslových odvětvích, z finančních trhů a makroekonomických statistik. Ukázky z praxe".

Absolventka oboru informační studia a knihovnictví představila firmu Internet Securities Inc. (ISI), ve které v současné době pracuje, a její produkt, databázi EMIS. Společnost ISI byla založena v roce 1994, zaměřuje se na dodávání těžko dosažitelných informací především z oblasti obchodu. V současné době působí ve více než 80 zemích po celém světě. Nakupuje informace produkované specializovanými firmami, které dává k dispozici svým zákazníkům. Část těchto informací není běžně dostupná, jedná se především o úplná znění článků zpravodajských agentur, účetní závěrky společností a podrobné údaje o firmách, odvětvové analýzy, kurzy akcií a údaje o ostatních investičních prostředcích, časové řady makroekonomických indikátorů a odvětvových statistik i základní dokumenty charakterizující legislativní rámec dané země.

Mezi nejvýznamnější poskytovatele informací patří The Financial Times, BBC Monitoring, AFP, Datamonitor, FITCH Ratings, Interfax, Intellinews, Moody´s Rating, OECD, The Economist Intelligence Unit apod. Z českých zdrojů je to například Česká tisková kancelář, Česká informační agentura, Český statistický úřad, Newton IT, Creditinfo Czech Republic, EuroAnalysis, ČEKIA, Česká národní banka, Economia, Euronews, Mafra, Hoppenstedt Bonnier aj.

Informace využívají především banky a konzultační firmy, ale ve velké míře také právnické a investiční společnosti, pojišťovny, průmyslové firmy i univerzity a knihovny. Tyto informace slouží institucím k důležitým rozhodnutím ohledně jejich působení na lokálních trzích, k hledání vhodných trhů k expanzi apod. ISI jim všechny tyto informace dodává pohodlně uspořádané v přehledných tabulkách, a tím šetří čas a námahu s  jejich vyhledáváním.

Hlavní sídlo společnosti je v New Yorku, centrum pro Evropu sídlí v Londýně. Kromě toho má ISI 29 poboček v Asii, Evropě, Latinské Americe a Africe. Česká pobočka sídlí od roku 1996 v Praze a působí v České a Slovenské republice. Jazykem společnosti je angličtina, ale například pro české zákazníky je připraveno vyhledávací rozhraní v češtině. Svým zákazníkům nabízí společnost 24hodinovou zákaznickou podporu, pomoc s vyhledáváním, pružnou reakci na poptávku a individuální přístup k hledání východisek z nestandardních situací, v nichž se zákazník ocitl.

Na přednášce byla podrobněji představena databáze EMIS, do níž V. Vondrášková umožnila studentům ÚISK, kteří projevili zájem, přístup až do 30. září 2010. Díky tomu si studenti mohou ověřit výhody tohoto produktu a případně ho využít jako zdroj pro seminární práce. Pravdou zůstává, že by nad ní spíše zajásali studenti ekonomických oborů. Z doslechu od studentů VŠE vím, jak je někdy náročné sehnat pouhým googlováním požadované ekonomické údaje, statistické ukazatele nebo účetní závěrky. Databáze EMIS vše nabízí na jednom místě.

Obr. 1 EMIS – hlavní stránka

Obr. 1 EMIS – hlavní stránka

Po přihlášení pod záložkou Zpravodajství se nachází aktuální zprávy z domova i ze světa v češtině i v angličtině. Hned vedle titulku je uveden zdroj, ze kterého daná informace pochází. V horní části stránky se nalézají Top zprávy pro rychlý přehled o nejaktuálnějším dění. Níže jsou tematicky členěné oblasti - předplatitel, kterého zajímají pouze finanční trhy, se nemusí probírat zprávami z politiky. Zahrnuta je také sekci tiskové zprávy. Uživatel si díky jednoduché, intuitivní práci se zaškrtávátky připraví zpravodajství na míru, pomocí něhož sleduje jen to, co opravdu potřebuje.

Obr. 2 EMIS – zpravodajství

Obr. 2 EMIS – zpravodajství

Záložka Společnosti umožňuje vyhledávání firem podle nejrůznějších kritérií (jméno, sídlo, IČO, odvětví, regionu aj.). Je možné sledovat žebříček společností podle zisku nebo tržeb. S vyhledanými údaji o společnostech lze dále pracovat díky různým funkcím.

Jednou z dalších záložek je Makroekonomika, jež přehledně uspořádává makroekonomické indikátory a umožňuje snadný export do několika formátů. Pod záložkou Analýzy lze dohledat analýzy podle odvětví a podle společnosti, obsaženy jsou i makroekonomické analýza (finanční trhy, průmysl aj.).

V databázi lze vyhledávat pomocí jednoduchého rozhraní typu Google i prostřednictvím pokročilých funkcí. V pokročilém vyhledávání lze zvolit z nabídky, která se nachází v levé části stránky (Státy a regiony, Jazyky, Typy publikací, Téma, Odvětví a Publikace). Výsledek vyhledávání lze omezit časovým intervalem.

Obr. 3 EMIS – vyhledávání

Obr. 3 EMIS – vyhledávání

S výsledky vyhledávání je možné dále pracovat. Výsledky lze třídit podle data nebo relevance a pak je uložit do vlastního účtu. Užitečná je i funkce posílání dokumentů e-mailem. E-mailem nelze poslat obyčejný odkaz na vybraný článek, protože zabezpečení společnosti ISI něco takového neumožňuje. Stačí tedy použít funkci Poslat Clippings, která plný text článku vloží přímo do těla e-mailu. Další uživatelsky příjemnou funkcí je Email Alerts, která zajisšťuje zasílání informací z preferované oblasti přímo do e-mailu.

Používání EMIS je velmi intuitivní, snadno dostupné informace z ekonomické oblasti mají pro předplatitele vysokou hodnotu. Díky tomuto produktu ušetří velmi mnoho času a námahy s vyhledáváním pertinentních informací. Za takové pohodlí je ovšem nutné zaplatit: cena předplatného, která se pohybuje ve stovkách eur měsíčně, rozhodně není kalkulována pro běžného uživatele. Profesionálům se ale tato investice vyplatí. Kvůli ekonomické návratnosti také firma ISI přistoupila k omezení, že z jednoho konkrétního počítače (IP adresy) je možné se nalogovat pouze na dvanáct hodin. Zabraňuje se tak sdílení jednoho přístupového jména a hesla více uživateli.

Přednáška V. Vondráškové byla velmi podnětná, především díky orientaci na praxi. Obecným informacím o společnosti byla věnována pouze nezbytně nutná doba. Podstatná část přednášky byla zaměřena na praktickou prezentaci EMIS a sdílení pracovních zkušeností přednášející. Studenti se tím pádem dozvěděli o možnosti uplatnění absolventů ÚISK i v komerční sféře. S povděkem kvituji umožnění přístupu studentů do EMIS, který V. Vondrášková osobně zařídila.

Poznámka: Databáze EMIS je dostupná z www.securities.com po zalogování uživatelským jménem a heslem.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VESELKOVÁ, Anna a EVJÁKOVÁ, Michaela. Emerging Markets Information Service (EMIS) - informační zdroj pro podporu podnikání na rozvojových trzích. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 4 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-13399. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13399

automaticky generované reklamy
registration login password