Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Emerald Library Link

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Emerald Library Link

0 comments

Britská vydavatelská společnost Emerald, která vydává 27 titulů časopisů z oblasti knihovních a informačních služeb, vytvořila - primárně pro potřeby svých předplatitelů - webové stránky Emerald Library Link. Jedná se o komplexní online informační zdroj určený profesionálům z oboru knihovnictví a informační vědy - knihovníkům, informačním specialistům, znalostním manažerům a výzkumným pracovníkům. Library Link vychází z podstatné části z obsahů placených časopisů a čtenáře k nim později opět směřuje. Dá se říci, že jde vlastně o jistou formu propagace odborných časopisů, které Emerald vydává.


OBSAH

Stránky Library Link jsou rozděleny do tří hlavních kategorií:


1) Informace o Library Link a registrace do Library Link

Emerald Library Link má vlastní tříčlenný redakční tým složený ze zkušených informačních profesionálů. Ti se mají starat o to, aby odborníci z celého světa diskutovali o stěžejních tématech informačního managementu v diskusním fóru. Redakce udržuje stránky aktualizované, obsahově jsou přínosné.


2) Zdroje

Informační zdroje se podle tématu dále dělí do tří sekcí:

  • Informační management - pravidelně aktualizovaná sekce vycházející z obsahu 27 časopiseckých titulů z oblasti knihovnictví a informačních služeb publikovaných společností Emerald.
  • Zdroje pro management - sekce využívající obsahu 85 časopisů o managementu, které vydává Emerald; má za cíl informovat a vzdělávat informační profesionály a zlepšit tak jejich manažerské schopnosti.
  • Marketing v knihovně - sekce zdůrazňuje důležitost propagace knihoven, uvádí praktické návody a případové studie, které se dají aplikovat v jakékoliv organizaci. Výsledkem jsou myšlenky a nápady expertů vztahující se k poskytování lepších služeb a zdrojů uživatelům knihoven.

V těchto třech sekcích se vyskytují editorialy, rozhovory s odborníky, případové studie, krátké poučné články, klasické články na daná témata a články o nástrojích a technikách pro management s možností komentovat je nebo navrhnout vlastní. Přehled 27 titulů časopisů je rozčleněn do čtyř oblastí: informační management, knihovní fond a rozvoj, management knihoven a informační služby a technologie v knihovnách.

Dále v Library Link najdete oznámení o nových knihách a recenze knih, každý měsíc doplňované odkazy na oborové zdroje (ve dvou kategoriích: rozvoj a řízení knihovního fondu a technologie v knihovnách), žebříček nejžádanějších časopisů a tip redakce na článek hodný pozornosti.

Pomůckou pro redaktory (spíše anglicky psaných) newsletterů v knihovnách může být nová služba Article/Newsletter Fillers. Každý měsíc tu jsou připravené články určené k volnému publikování (s uvedením zdroje v souladu s autorským právem) v elektronickém nebo tištěném newsletteru. Tyto "vycpávky" mají informovat a vzdělávat čtenáře newsletterů v oblasti kvality informací, informační gramotnosti a významu knihovny. Tematicky se zaměřují na informace, internet, komunikaci aj. okruhy spojené s informační vědou.


3) Služby zahrnující:

  • Moderované čtenářské diskusní fórum. Každý měsíc se na stránkách objeví nový podnět k diskusi na nejčerstvější téma z oboru a registrovaní uživatelé mohou zasílat své vlastní otázky/témata nebo oznámení, která se automaticky rozešlou všem registrovaným kolegům.
  • Newsletter "Knowledge and Networks", rozesílaný e-mailem, který shrnuje nejbližší podstatné články na stránkách a prostřednictvím resumé upozorňuje na obsahy časopisů z oborů management, knihovnictví a informační věda. Členové Emerald Library Link se musejí přihlásili k odběru newsletteru.
  • Workshopy - pořádané ročně, většinou splývají s konferencí IFLA.
  • Novinky ve všech 27 časopisech Emeraldu. Stránka zobrazuje odkazy na jejich domovské stránky a také na aktuální obsahy jednotlivých čísel.
  • Novinky a zprávy - tiskové zprávy oznamující nové události, uvedení produktů, výsledky jednání atd., a detaily o konferencích a seminářích.

PŘÍSTUP

Emerald Library Link je přístupný ve třech úrovních -neregistrovaný uživatel, registrovaný uživatel a registrovaný předplatitel.

Registrace do Library Link je zdarma - přihlášený uživatel, který není předplatitelem Emeraldu, bude dostávat jednou měsíčně newsletter "Knowledge and Networks", bude mít omezený přístup k recenzím knih a oznámením o právě vycházejících knihách a novinkách Library Link. Dostane se mu přístupu k síti členů, bude se moci účastnit diskuse prostřednictvím diskusního fóra a bude mít právo na přednostní přihlašování na workshopy Library Link. Registrovaný uživatel získá i přístup k omezenému obsahu stránek s možností koupit si články online a omezený přístup do ManagementFirst (portál Emeraldu zaměřený speciálně na management).

Registrovaný předplatitel, tzn. i uživatel registrované předplatitelské instituce, může celý Library Link využívat neomezeně, může se z webových stránek navíc dostat přímo na svůj předplacený zdroj a také se dozvědět více informací o dalších nabízených službách.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POJEROVÁ, Kateřina. Emerald Library Link. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 11 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-11952. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11952

automaticky generované reklamy