Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické dodávání dokumentů – služba knihoven ČVUT (Marta Machytková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Elektronické dodávání dokumentů – služba knihoven ČVUT (Marta Machytková)

0 comments
Autoři: 

Informační zabezpečení i informační gramotnost uživatelů ČVUT je na vysoké úrovni. Role knihoven a knihovníků v systému je nezastupitelná mj. i při poskytování služeb DDS, resp. EDD (elektronické dodávání dokumentů). M. Machytková charakterizovala EDD jako expresní, efektní, efektivní a ekonomickou elektronickou službu. ČVUT pomocí EDD řeší mj. prostorovou rozptýlenost fondu vlastních knihoven; EDD dále slouží pro poskytování dokumentů z jiných knihoven (mimo ČVUT). Důležitou roli v systému hraje Virtuální polytechnická knihovna, která sdružuje několik českých technických knihoven vč. Státní technické knihovny. Kromě služby EDD má každý uživatel na ČVUT dostupné všechny digitální knihovny a plnotextové i bibliografické databáze, které jsou v rámci sítě ČVUT k dispozici. Při vyhledávání v bibliografických databázích má uživatel přístupný plný text prostřednictvím propojení na licencované zdroje nebo pomocí služby EDD. Systém EDD funguje na ČVUT již 5 let, v současnosti má služba 1850 registrovaných uživatelů (uživatelé, kteří podali alespoň 2 požadavky), polovina uživatelů je tvořena doktorandy, v r. 2003 bylo vyřízeno 3206 požadavků (2565 bylo získáno z jiných knihoven). Z databází si uživatelé stáhli 72 055 článků. Problém copyrightu je řešen tak, že k uživateli se vůbec nedostává elektronická kopie – požadovaný článek je přímo tištěn na síťové tiskárně uživatele. Na základě potřeb uživatelů EDD je optimalizována i struktura informačních zdrojů (v řadě případů je ekonomicky výhodnější nepředplácet tituly, ale získávat konkrétní články pro konkrétního uživatele).

(js))

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronické dodávání dokumentů – služba knihoven ČVUT (Marta Machytková). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-11595. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11595

automaticky generované reklamy
registration login password