Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) – nová služba pro oblast pedagogiky a škoství (Ludmila Čumplová, Zuzana Švastová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) – nová služba pro oblast pedagogiky a škoství (Ludmila Čumplová, Zuzana Švastová)

0 comments
Autoři: 

Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) spadá pod Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), funguje však jako knihovna veřejná. V gesci NPKK je výchova, vzdělávání a školství.

E-PK je pojata zároveň jako digitální knihovna, nikoli pouze jako služba DD. Bylo zdigitalizováno cca 700 učebnic od nejstarších cca do roku 1945. Digitalizované učebnice, na které se nevztahuje autorský zákon, jsou k dispozici volně na internetu. Články z bibliografické báze (báze je využívána také vysokými školami, např. pro účely vytváření personálních bibliografií) je možno si objednat. Totéž platí o souborném katalogu časopisů.

Rozdíl mezi e-PK a ostatními systémy na elektronické dodávání dokumentů je také v tom, že systém je umístěn v NPPK a ostatní knihovny k systému přistupují přes AiP Safe WWW Workflow. Několik měsíců probíhal zkušební provoz, kdy od uživatelů nebyly vybírány poplatky. Dnes po páté hodině bude zkušební provoz ukončen z důvodu reinstalace serveru. Nová verze softwaru bude spuštěna začátkem června. 8. června bude Mgr. Švastová mít přednášku o e-PK v STK.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) – nová služba pro oblast pedagogiky a škoství (Ludmila Čumplová, Zuzana Švastová). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-11597. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11597

automaticky generované reklamy
registration login password