Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

El. publikování v Bulharsku - Postavení knihovny jako aktivního partnera v komunikaci vědeckých informací (Milena Milanova)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

El. publikování v Bulharsku - Postavení knihovny jako aktivního partnera v komunikaci vědeckých informací (Milena Milanova)

0 comments
Autoři: 

Milena Milanova

Milena Milanova ze Sofijské univerzity "St. Kliment Ohridski" si připravila příspěvek nazvaný "Elektronické publikování v Bulharsku - postavení knihovny jako aktivního partnera v komunikaci vědeckých informací" (E-publishing in Bulgaria. The Role of Libraries as an Active Partner in the Scholarly Communications). V roce 2008 byl v bulharských veřejných knihovnách proveden průzkum, který doložil, že pouze 9 % z nich používalo knihovní software a jen 59 % mělo připojení k internetu.

Přednášející zdůraznila, že knihovny se vedle svých dalších rolí dnes stávají také vydavateli. Akademické knihovny publikují elektronické časopisy, vytvářejí digitální sbírky a digitalizují dokumenty. Knihovna Nové bulharské univerzity publikuje elektronický časopis Bibliosphere, který vychází od roku 2001 a od roku 2005 je zahrnut v adresáři DOAJ. Stejná knihovna také provozuje repozitář ("New Bulgarian University Scholar Electronic Repository") - v roce 2009 v něm bylo uloženo 170 dokumentů v bulharštině a angličtině od 76 autorů. Podobné projekty jsou realizovány i na dalších univerzitách, ovšem zatím je v nich k dispozici nízký počet dokumentů.

Přednášející dále zmínila projekt Národního akademického knihovního a informačního systému (National Academic Library and Information System), na němž se podílejí tři akademické knihovny. Cílem je digitalizace klasických katalogů nejdůležitějších akademických knihoven v Bulharsku a vytvoření sítě knihoven.

V roce 2000 bylo v Bulharsku celkem 6 942 knihoven, z toho se v 3 877 případech jednalo o veřejné knihovny. Regionální knihovna ve Varně realizovala zajímavý digitalizační projekt a nyní spolupracuje také s Europeanou. Národní knihovna Bulharska svatého Cyrila a Metoděje nyní připravuje elektronický katalog a realizuje projekty zaměřené na digitalizaci a ochranu bulharského kulturního dědictví.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. El. publikování v Bulharsku - Postavení knihovny jako aktivního partnera v komunikaci vědeckých informací (Milena Milanova). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-05-25]. urn:nbn:cz:ik-13462. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13462

automaticky generované reklamy
registration login password