Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů (Klára Sušická)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů (Klára Sušická)

0 comments
Autoři: 

Klára Sušická

Klára Sušická stručně představila Městskou knihovnu v Praze (MKP), uvedla, že až 16,3 % obyvatel Prahy jsou uživatelé MKP. Ve svém vystoupení prezentovala výzkum čtenářství publikovaný v roce 2008 a analyzovala některé jeho výsledky v kontextu elektronických zdrojů poskytovaných v MKP. Dále uvedla některé údaje ze statistiky přístupů k elektronickým zdrojům, které ukazují na jejich nízké využívání. Přednášející zdůraznila absenci kvalitních elektronických informačních zdrojů v češtině, které by mohli využívat např. středoškolští studenti, a zmínila, že ve využívání elektronických zdrojů jsou zásadní  právě jazykové bariéry. Bylo by proto na místě, aby se čeští nakladatelé a vydavatelé této oblasti více věnovali a neomezovali se jen na tištěné zdroje. Na dotaz z publika K. Sušická upřesnila, že nejběžnějším uživatelem MKP jsou zřejmě středoškolští studenti, kteří v knihovně hledají podklady pro své školní práce.

(text konferenčního příspěvku)

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů (Klára Sušická). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-08-05]. urn:nbn:cz:ik-13123. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13123

automaticky generované reklamy
registration login password